Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 20/13 – potpuni tekst) te članaka 15. i 16. Poslovnika o načinu rada Župana Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 19/10), župan Karlovačke županije dana 11. srpnja 2017. donosi

 

PROGRAM (LINK)


„RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA ZA PODRUČJE CIJELE KARLOVAČKE ŽUPANIJE, PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA“

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT