Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Župan Karlovačke županije Damir Jelić sa suradnicima posjetit će u srijedu, 17. listopada, tvrtku „Almont Gašpić“ u Draganiću, Draganići 24.  
„Almont Gašpić“ posluje od 1989. godine. Posjeduje vlastitu proizvodnju za ALU i PVC stolariju, crnu bravariju, razne metalne konstrukcije i inox galanteriju. Pored toga proizvodnja obuhvaća i liniju za izradu stakla. Tvrtka obavlja radove savijanja lima s hidrauličkom prešom te prešom za savijanje cijevi iz hladnog i HOP profila. Pored same proizvodnje, tvrtka ugrađuje te održava stolariju i metalne konstrukcije. U tvrtki je zaposleno 15 djelatnika.
Posjet je predviđen za 10,30 sati.
Nakon posjeta tvrtki Almont Gašpić župan Damir Jelić posjetit će tvrtku SIPA elektronika d.o.o. s kojom je Karlovačka županija potpisala Ugovor o izradi brojača cikloturista. Tvrtka je izradila prototip brojača, koji će prigodom posjeta biti predstavljen županu i suradnicima.
Posjet tvrtki SIPA elektornika d.o.o., koja posluje u prostoru Razvojnog centra Hrvatske gospodarske komore Županijske komore u Karlovcu predviđen je za 12 sati.

img 46501fc7c6d8f6df1fd7ab5412ed0fa9 v

Javna ustanova NATURA VIVA organizirala je u petak, 12. listopada, obilježavanje Dana špilje Vrlovka u Kamanju. U okviru obilježavanja održane su radionice na temu šišmiša, arheologije i speleologije te su posjetitelji bili u mogućnosti posjetiti špilju. Također su održana i dva predavanja: „Kako u špilji Vrlovka žive šišmiši“ i „Što nam pričaju arheološki nalazi oko špilje Vrlovke“. Kroz radionice i predavanja svi zainteresirani mogli su steći širu sliku potrebe zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti i znamenitosti. Cilj je bio educirati djecu u nadi da će prepoznati važnost prirodnih vrijednosti i prenijeti poruku, biti ambasadori kako bi ovakva područja što duže ostala očuvana. Obilježavanju su uz djelatnike NATURA VIVA-e nazočili zamjenica župana Vesna Hajsan-Dolinar, pročelnica Marina Jarnjević te načelnik Općine Kamanje Damir Mateljan.

 

PROGRAM DAN VRLOVKE 2018.

protect patient

Karlovačka županija sukladno članku 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN br. 169/04) raspisuje javni poziv  za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Karlovačkoj županiji. Tekst javnog poziva i obrasci za prijavu u prilogu:

 

Tekst javnog poziva

Obrasci za prijavu

dsc 0012 010

Ovotjedno izvješće izvjestiteljice-pročelnice Marine Jarnjević koja svakog tjedna na kolegiju župana podnosi izvještaj o radu na projektu obrane od poplave grada Ogulina, sadržavalo je nove pozitivne pomake na putu ka realizaciji projekta.
Naime, od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš izdana je lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja vod-izmještanje magistralnog vodovoda na prostoru retencije Ogulin.
Ujedno je pročelnica Jarnjević izvijestila da u prethodnom tjednu od strane županijskih pravnih timova koji rade po tzv. „Ogulinskom modelu“ podnesen prijedlog za potpuno izvlaštenje nekretnina za jednu česticu, provedene su usmene rasprave u postupcima izvlaštenja pred Uredom državne uprave za 19 katastarskih čestica, za 2 katastarske čestice sklopljen ugovor u suvlasničkom dijelu (preostali suvlasnički dio istih čestica u postupku izvlaštenja) te su za 2 katastarske čestice dostavljena rješenja o izvlaštenju.
Pomaci u realizaciji projekta su evidentni te svi sudionici u predmetnom projektu imaju maksimalan angažman u svom dijelu rada na projektu.

 

img 6ad9fd212fc242c846a1191e30712102 v

Dužnosnici i djelatnici Karlovačke županije i županijskih ustanova današnje poslijepodne iskoristili su za druženje i razgovor s građanima Ozlja i Kamanja. Građanima je podijeljen promotivni materijal Karlovačke županije te su kroz razgovor upoznati s projektima koje Karlovačka županija priprema i provodi. Saslušani su problemi s kojim se suočavaju građani Ozlja i Kamanja, a za koje će županijske službe u okviru svojih nadležnosti pokušati iznaći rješenja. Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar posebno je naglasila projekte na ovom području čijom realizacijom Karlovačka županija kroz svoj program "407 za 047 županiju" osigurava kvalitetnije životne uvjete mještana ovog kraja s krajnjim ciljem poboljšanja demografske slike cijelog ovog prostora.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT