Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Kolegij župana Karlovačke županije održat će se u ponedjeljak, 18. lipnja, u Gradu Ogulinu. Na kolegiju, na kojem će sudjelovati i kolegij gradonačelnika Grada Ogulina na čelu s gradonačelnikom, raspravljat će se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Grada Ogulina. Početak je u 8 sati.

Nakon održanog kolegija, u 10,05 sati, župan Damir Jelić i gradonačelnik Dalibor Domitrović ispred gradske uprave dat će izjave za medije. U 10,35 sati župan će sa suradnicima obići prostor Područne škole Kučinići (Kučinići 26) gdje su nakon obilaska gradilišta predviđene i izjave za medije. Nakon obilaska škole u 11,25 sati predviđen je obilazak radililišta ceste Vukova Gorica-Bosiljevo-Ogulin u mjestu Popovo Selo gdje će župan Damir Jelić dati izjavu za medije. U sklopu kolegija predviđen je još i obilazak Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin, Gimnazije Bernardina Frankopana Ogulin, Prve osnovne škole Ogulin, Doma zdravlja Ogulin, Učeničkog doma, Obrtničke i tehničke škole Ogulin te Doma za starije i nemoćne „Biskup Srećko Badurina“.

Napomena za medije:
Sastanak kolegija bit će zatvoren za javnost te će se početak skupa (8 sati) moći snimiti.

 

 

dsc 0012 003 copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić danas je (petak, 15. lipnja) u dvorani za sastanke Ureda župana potpisao prijave za četiri Centra kompetencija koji će biti kandidirani na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja. Karlovačka županija danas prijavljuje razvojne planove za četiri Centra kompetencija i to za Tehničku školu Karlovac sektor strojarstva samostalno, a elektrotehniku u partnerstvu s Elektroindustrijskom i obrtničkom školom Rijeka u Primorsko-goranskoj županiji kao i sektor turizma i ugostiteljstva za Trgovačko-ugostiteljsku škola koja je partner Ugostiteljskoj školi u Opatiji. Četvrti sektor koji Karlovačka županija prijavljuje je zdravstvo za Medicinsku školu Karlovac.

Na raspolaganju je milijardu kuna sredstava za Centre kompetencija koji će biti raspodijeljeni po svim županijama za pet sektora (turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo).

Regionalni centar kompetentnosti mjesto je izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovno djelatnost strukovnog obrazovanja, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja, te njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Ugovore o suradnji za Centre kompetencija potpisalo je 148 pravnih subjekata u poduzetništvu i obrtništvu koji će kroz Ugovore sudjelovati u promociji zanimanja potrebnih tržištu rada, razvoju i modernizaciji nastavnih programa, usavršavanju zaposlenika u vlastitim poduzećima/obrtima te opremanju Centra najmodernijom opremom, alatima i strojevima.

Temeljna obilježja Centra su inovativne metode učenja i poučavanja, učenje temeljeno na radu za učinkovitije uključivanje polaznika na tržište rada, usavršavanje nastavnika, visokokvalitetna infrastruktura, kreativna i konstruktivna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima te drugim institucijama.

Potpisivanju su nazočili zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić sa suradnicima, direktor Županijske komore Karlovac Damir Furdek, predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ivana Mehle, ravnatelji Trgovačko-ugostiteljske, Tehničke i Medicinske škole Karlovac  - Damir Pleša, Ivan Janković te Jasminka Štajcer, partneri iz Primorsko-goranske županije; ravnatelj Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije Vedran Kružić i suradnice iz Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje iz Primorsko-goranske županije te koordinator provedbe razvojnih projekata Krunoslav Kralj iz Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA.

img 2b03502c730ce25b9c8ff63143f152a7 v

Zamjenica župana Vesna Hajsan-Dolinar u četvrtak je, 14. lipnja, u nazočnosti načelnika Općine Žakanje Danijela Jurkaša, članova Školskog odbora, nastavnika te djelatnika škole i učenika, ravnateljici OŠ Žakanje Jasmini Katunić uručlia novonabavljeno kombi vozilo marke Renault Trafic. Kombi vozilo nabavljeno je sredstvima proračuna Karlovačke županije, a ukupna cijena iznosi 195 tisuća kuna. Nakon primopredaje održan je prigodni program koji su za sve nazočne pripremili učenici OŠ Žakanje.

dsc 0009

Dan otvorenih vrata Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac održao se u četvrtak, 14. lipnja,  ispred Doma zdravlja Karlovac. Djelatnici ustanove upoznali su  sve prisutne s djelokrugom rada, a građani su mogli besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera i kolesterola u krvi. Danu otvorenih vrata nazočila je zamjenica župana Vesna Hajsan-Dolinar i pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Predrag Korać.

dsc 0017 005

Manifestacijom "Naše domaće, sada i ubuduće" kroz 21 županiju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska poljoprivredna agencija i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju promoviraju hrvatske poljoprivredne proizvode te novosti u Programu ruralnog razvoja. Tako je u petak, 15. lipnja, u Hotelu Korana-Srakovčić održana radionica te radni ručak.

Tom prilikom zainteresirani su mogli saznati više o aktualnim mjerama Programa ruralnog razvoja te apliciranju za iskorištavanje sredstava iz programa te novosti iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Također su mogli kušati domaće proizvode s oznakama kvalitete: meso, mlijeko i jaja s hrvatskih farmi, med s hrvatskih pčelinjaka te brašno i kruh s hrvatskih polja kao i naše autohtone proizvode zaštićene u Europskoj uniji.

Manifestaciji su nazočili ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije Zdravko Barać, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić te župan Karlovačke županije Damir Jelić.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT