Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Kolegij župana održat će se u ponedjeljak, 24. rujna, u Gradu Slunju, zajedno s gradskim kolegijem. Početak je u 8 sati, u vijećnici Grada Slunja. Na kolegiju će se raspravljati o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Slunja.
Nakon održanog kolegija, u 10,15 sati, sudionici će krenuti u obilazak Osnovne škole Slunj, Srednje škole Slunj te potom Doma zdravlja Slunj (11.45 sati), gdje je u tijeku provedba projekta KaŽu zdravlje.
U Domu zdravlja Slunj predviđene su izjave za medije ravnateljice Doma zdravlja Ivanke Magdić, gradonačelnika Jure Katića i župana Damira Jelića.

U kongresnoj dvorani Aquatike u subotu, 22. rujna, u vremenu od 9 do 17 sati SenzoGYM po prvi put u Republici Hrvatskoj organizira 1. RASTI Summit – ključ za otvaranje maksimalnih djetetovih potencijala. U Hrvatskoj je ovo jedina manifestacija koja na jednom mjestu spaja stručnjake iz odgojno-obrazovnog i zdravstvenog područja. RASTI Summit namijenjen je svima koji imaju djecu, svima koji rade s djecom, kao i samoj djeci od rođenja do desete godine života. Za sve roditelje, odgojitelje, logopede i učitelje program je besplatan, a podijeljen je u 3 glavna područja. Bit će tako održana predavanja za stručnjake i prijavljene roditelje. Teme su raznolike i obuhvaćaju razvoj djece od samog rođenja pa sve do eventualnih problema koji se pojavljuju kad dijete krene u školu. U vanjskom dijelu odvijat će se bogat program cjelodnevnih radionica za djecu, a završit će s predstavljanjem slikovnice za bebe i jednom predstavom. U ime Karlovačke županije u radu skupu će sudjelovati pročelnica za školstvo Marija Medić.

 

img 2589

Pod predsjedanjem predsjednika Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića u četvrtak, 20. rujna, održana je sjednica Povjerenstva. Sjednica je održana u velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u Zagrebu. Uz veoma opsežan dnevni red jednoglasno je usvojen i Prijedlog Vladi RH za donošenje Odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske za "Projekt zaštite od poplava grada Karlovca" za koji su investitor Hrvatske vode. Također je usvojen i Prijedlog za donošenje odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na listi strateških projekata i za projekt "Rekonstrukcije i izgradnje 2. kolosjeka dionice Hrvatski Leskovac - Karlovac". Na sastanku je u ime Karlovačke županije nazočila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.  

dsc 0001 004 copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima, sudjelovao je u obilježavanju Dana energetske učinkovitosti u Karlovačkoj županiji, koji se u četvrtak, 20. rujna, održava u prostoru tvrtke Promo 21, Poslovni park Karlovac 2 e, Belajske Poljice. Tom je prigodom održana konferencija za medije na kojoj su uz župana Jelića sudjelovali predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Tomislav Ilić, pomoćnik direktora REGEA-e Karlo Rajić, pročelnica u Gradu Karlovcu Vesna Ribar, načelnik Općine Barilović Dražen Peraković te predstavnici organizatora tvrtke Promo 21. Kako je istaknuo župan Karlovačka županija ulaže znatna sredstva u energetsku obnovu kroz koji se postižu velike uštede na energentima. Do sada je učinjeno ili je u zahvatu 50 projekata energetske učinkovitosti na prostoru županije, uglavnom na objektima zdravstva i školstva, kroz koje je uloženo gotovo 350 milijuna kuna sredstava, a uštede bi trebale značajno nadmašiti uloženo. Župan se zahvalio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i REGEA-i na odličnoj suradnji i kooperativnosti u pripremi i provođenju projekata. Nakon konferencije sudionici i gosti obišli su izlagače koji su na izložbenom prostoru predstavili najnovije proizvode, materijale, građevinske sustave i instalacijsku opremu. Dani energetske učinkovitosti trajat će dva dana, 20. i 21. rujna, uz partnerstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, REGEA-e, Karlovačke županije, Grada Karlovca i Općine Barilović, a programom su predviđena predavanja i prezentacije stručnjaka i tvrtki iz ovog resora.

dsc 0043 copy

Ženska grupa „KORAK“, u suradnji s PU karlovačkom organizirala je u petak, 21. rujna, akciju obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koja se održala na Trgu Matije Gupca (Korzo). Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je puštanjem crnih balona u znak sjećanja na 100 ubijenih žena žrtva nasilja u Hrvatskoj u proteklih 7 godina, a sa svrhom povećanja stupnja osviještenosti javnosti za problem nasilja nad ženama. Obilježavanju je nazočila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT