Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0005 009

Sastanak u Uredu župana u utorak, 20. ožujka, s ravnateljima osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač održale su zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić te voditeljica Odsjeka za javnu nabavu Sanja Sila. Teme sastanka o kojima se raspravljalo bile su mreža škola te pripreme za natječaj za prijevoz učenika osnovnih škola.

igordsc 4129 0 

foto: karlovački.hr

Blagdan sv. Josipa obilježen je u ponedjeljak, 19. ožujka širom Karlovačke županije. Sveti Josip kao nebeski zaštitnik Domovine, ali i Karlovačke županije, slavi se u Nacionalnom svetištu na Dubovcu u Karlovcu, gdje je misno slavlje predvodio mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački. U ime župana Karlovačke županije svečanosti je nazočila zastupnica u Hrvatskom saboru Marija Jelkovac. Svečano je također bilo i u Cetingradu gdje je održan tradicionalni godišnji sajam na blagdan sv. Josipa. Uz niz događanja vezanih uz sajamsku priredbu u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije je služena Sveta misa.

Uz navedena događanja u povodu blagdana sv. Josipa svečano je bilo i u Josipdolu i Bariloviću, gdje se tradicionalno obilježava ovaj blagdan. Župan Damir Jelić sa suradnicima Josipovo je obilježio zajedničkim kolegijem u Josipdolu.

amateri 1 0

Foto: www.karlovački.hr

1. Festival kazališnih amatera Karlovačke županije održan je u subotu, 17. ožujka u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu. Program festivala započeo je predstavom Dramskog studija Zorin doma "Jaje"; zatim je  izvedena predstava Dramske sekcije "Zvončić" Dječjeg vrtića "Zvončić" iz Ozlja te predstava "Sjene u tami" Dramske sekcije KUD-a Zadobarije "Banda". Program je završio predstavom Dramske družine KUD-a "Sv. Juraj" Draganići "Gospocko dete". Otvorenju manifestacije nazočila je u ime Karlovačke županije zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

dsc 0011 1 001

Konferencija za medije na temu Prezentacija prijava na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.- 2020. održana je u četvrtak, 15. ožujka u Uredu župana Karlovačke županije. U okviru navedenog programa na Poziv su se javili Domovi zdravlja Ozalj, Ogulin i Vojnić, zadovoljili kriterije te potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna odobrena sredstva za ove ustanove iznose 2.732.903,46 kuna.
Župan Karlovačke županije Damir Jelić čestitao je na dobivenim sredstvima te pohvalio projekt. Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar te ravnateljice Domova zdravlja Ozalj, Ogulin i Vojnić: Nada Diković, Zlata Kurelac i Vlasta Novosel također su govorile o provevedbi projekta. Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Predrag Korać osvrnuo se i na druge projekte s područja zdravstva koji se provode u Karlovačkoj županiji.

dsc 0027 004

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održan je u ponedjeljak, 19. ožujka, u Josipdolu, u prostoru Općine Josipdol. Na kolegiju, na kojem je sudjelovao i kolegij Općine Josipdol, na čelu s načelnikom Zlatkom Mihaljevićem te saborski zastupnik Tomislav Lipošćak, raspravljalo se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Josipdola. Župan Jelić je sa svojim kolegijem predstavnicima Općine Josipdol predstavio projekte Karlovačke županije dok su domaćini prezentirali projekte Općine Josipdol. Ovdje su posebno naznačeni projekti vodovoda Modruš, izgradnje Dječjeg vrtića u Josipdolu, kotlovnice na bio-masu koja bi toplinskom energijom opskrbljivala više javnih objekata, izgradnja Vatrogasnog doma kao i sportske dvorane pri Područnoj školi u Oštarijama. 
Nakon održanog kolegija župan i suradnici obišli su u pratnji ravnateljice Anđeline Božičević prostor Osnovne škole Josipdol, gdje je ravnateljica predstavila projekt energetske obnove škole te obnove krovišta. Projekt obnove krovišta je u tijeku, vrijedan je 747 tisuća kuna od čega je 300 tisuća osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU a ostatak su decentralizirana sredstva Karlovačke županije, na čemu se ravnateljica posebno zahvalila Karlovačkoj županiji i županu Damiru Jeliću.

Nakon obilaska škole župan se sa suradnicima priključio svečanosti obilježavanja Dana općine Josipdol pa su tako pred središnjim križem gorblja u Josipdolu upalili svijeću, a potom nazočili Svetoj misi u Župnoj crkvi, koju je predvodio generalni vikar Gospićko-senjske biskupije Marinko Miličević.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT