Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave Restauracija vitraja na zgradi Karlovačke županije (EBN 08/2017) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285, 047/666-258

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se putem email-a.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
TROŠKOVNIK

 

 

Karlovačka županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Izgradnja plinske kotlovnice na lokaciji A.Vraniczanya 2“.

 

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

 

OBAVIJEST

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI

TROŠKOVNICI

TROŠKOVNICI

TROŠKOVNICI

TROŠKOVNICI

TROŠKOVNICI

TROŠKOVNICI

IZVJEŠĆE

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Vojnić i rekonstrukcija kotlovnice po grupama (EBN 06/2017) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285, 047/666-258

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se putem email-a.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK-ENERGETSKA OBNOVA

TROŠKOVNIK-KOTLOVNICA

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava usluge izrade Izvješća o stanju okoliša Karlovačke županije i Programa zaštite okoliša Karlovačke županije (EBN 05/2017) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285,047/666-258

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Vjeruška Stanišić; Matija Furač

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

OBJAŠNJENJE I IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine
Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač po pojedinim grupama

 

Predmet nabave podijeljen je u 6 (šest) grupa na sljedeći način:
Grupa 1: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vojnić
Grupa 2: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Barilović
Grupa 3: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Generalski Stol
Grupa 4: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Katarine Zrinski Krnjak
Grupa 5: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Netretić
Grupa 6: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vladimir Nazor Duga Resa i Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa

Evidencijski broj: 12/2016
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2016/S 002-0026829

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT