Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava telekomunikacijske usluge i usluge prijenosa podataka (javna govorna usluga u  nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu i  prijenos podataka) (EBN 02/2017) a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Matija Furač

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks broj: 047/666-169

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave tekućih naftnih goriva (EBN 01/2017), a za istu, sukladno Zakona o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks br: 047/666-169

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Opskrba prirodnim plinom za srednje škole

 

Evidencijski broj nabave: 13/2016

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2016/S 002-0030165

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine
Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač po pojedinim grupama

 

Predmet nabave podijeljen je u 6 (šest) grupa na sljedeći način:
Grupa 1: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vojnić
Grupa 2: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Barilović
Grupa 3: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Generalski Stol
Grupa 4: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Katarine Zrinski Krnjak
Grupa 5: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Netretić
Grupa 6: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vladimir Nazor Duga Resa i Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa

Evidencijski broj: 12/2016
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2016/S 002-0026829

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava poštanskih usluga za potrebe Karlovačke županije, a za isti sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;

Ime i prezime: Sanja Sila

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - POŠTANSKE USLUGE

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT