Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Karlovačke županije (EBN 04/2017) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

 

Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima. 

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

 

Broj telefona: 047/666-285,047/666-154

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Tomislav Pavletić; Matija Furač

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

             Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave za Izradu Glavnog projekta zajedničke kotlovnice na biomasu za zagrijavanje OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Obrtničke i tehničke škole u Ogulinu (EBN 03/2017), a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

 

 Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

OBJAŠENJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava telekomunikacijske usluge i usluge prijenosa podataka (javna govorna usluga u  nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu i  prijenos podataka) (EBN 02/2017) a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Matija Furač

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks broj: 047/666-169

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave tekućih naftnih goriva (EBN 01/2017), a za istu, sukladno Zakona o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks br: 047/666-169

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine
Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač po pojedinim grupama

 

Predmet nabave podijeljen je u 6 (šest) grupa na sljedeći način:
Grupa 1: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vojnić
Grupa 2: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Barilović
Grupa 3: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Generalski Stol
Grupa 4: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Katarine Zrinski Krnjak
Grupa 5: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Netretić
Grupa 6: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vladimir Nazor Duga Resa i Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa

Evidencijski broj: 12/2016
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2016/S 002-0026829

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT