Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 GODIŠNJI POZIV - LOVSTVO 2017

 

 

O D L U K A

o izravnoj dodjeli sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva u Karlovačkoj županiji

 

 

GODIŠNJI POZIV

korisnicima za iskazivanje interesa

za namjenu i način korištenja sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije

 

OBRAZAC 1. -  Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  UNOS DIVLJAČI U LOVIŠTA KARLOVAČKE ŽUPANIJE (word)

 

OBRAZAC 2. -  Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  UMJETNI UZGOJ PERNATE DIVLJAČI – FAZANA, TRČKE TE UZGOJ ZECA OBIČNOG (word)

 

OBRAZAC 3. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZGRADNJU I ADAPTACIJU LOVNOGOSPODARSKIH I LOVNOTEHNIČKIH OBJEKATA (word)

 

OBRAZAC 4. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZGRADNJU, ADAPTACIJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA OBRADU I ČUVANJE MESA DIVLJAČI (word)

 

OBRAZAC 5. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  NABAVU STROJEVA I ALATA ZA UREĐENJE LOVIŠTA I LOVNE INFRASTRUKTURE (word)

 

OBRAZAC 6. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  ODRŽAVANJE LOVAČKIH MANIFESTACIJA KOJE PROMIČU LOVSTVO, LOVNU KINOLOGIJU, LOVNO STRELJAŠTVO I LOVAČKU KULTURU (word)

 

OBRAZAC 7. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  NABAVU I POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH UREĐAJA I /ILI SREDSTAVA (MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH) ZA SPREČAVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI  (word)

 

OBRAZAC 8. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZRADU NOVIH I REVIZIJU STARIH LOVNOGOSPODARSKIH OSNOVA (word)

 

OBRAZAC 9. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  RAZVOJ LOVNOG TURIZMA U LOVIŠTIMA (word) 

 

OBRAZAC 10. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  PREMIJU OSIGURANJA LOVIŠTA ZA ŠTETE NA DIVLJAČI I OD DIVLJAČI U LOVIŠTU (word)

 

 

 

 

POTPORE U POLJOPRIVREDI

 

 

 

Popis dodijeljenih bespovratnih sredstava u poljoprivredi iz Proračuna Karlovačke županije u 2017. godini

 

 

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti

u poljoprivrednoj proizvodnji u Karlovačkoj županiji za 2017.godinu

 

 

PRIMARNA MJERA 1.2. BILJNA

PRIMARNA MJERA 1.3. STOČARSKA

PRIMARNA MJERA 1.4. EDUKACIJA

PRIMARNA MJERA 1.5. OSIGURANJE

PRIMARNA MJERA 1.6. LEGALIZACIJA

 

obrazac izjava deminimis 1408

 

 

PRERADA MJERA 2.2. BILJNA PROIZVODNJA

PRERADA MJERA 2.3. STOČARSKA PRERADA

PRERADA MJERA 2.4. ANALIZA

PRERADA MJERA 2.5. CERTIFICIRANJE

PRERADA MJERA 2.6. PROMOCIJA

 

obrazac izjava de minimis 1407

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora

u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj župniji za 2017. godinu

 

ZAHTJEV ZA AKTIVNOST 2 - POTPORA ZA ČLANSTVO U LAG-u

ZAHTJEV ZA AKTIVNOST 3 - SURADNJA S JLS

ZAHTJEV ZA AKTIVNOST 4 - SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TRADICIONALNE MANIFESTACIJE

 

 

TURIZAM 2017.

 

- POTPORE U TURIZMU

 

 

Odluka o dodjeli bespovratnih potpora u 2017. godini u Karlovačkoj županiji

 

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za projekte u turizmu

u 2017. godini u Karlovačkoj županiji

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA 2017.

 

- KREDITIRANJA POLJOPRIVREDE

 

Javni poziv banakama za iskazivanje interesa

za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

Odluka o raspisivanju javnog poziva bankama za iskazivanje interesa

za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

Odluka o imenovanju povjerenstva za odabir banaka za uključivanje

u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

 

 

 

 LOVSTVO 2017.

 

 

ODLUKA o izravnoj dodjeli sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva u Karlovačkoj županiji

 

 

 

GODIŠNJI POZIV

korisnicima za iskazivanje interesa za namjenu i način korištenja sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT