Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije objavljuje

 

OTVORENI POZIV
za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta

 

Datum objave: 10. 07. 2017.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 01. 12. 2017.

 

DOKUMENTACIJA
1. Odluka o raspisivanju Otvorenog poziva
2. Tekst otvorenog poziva s Uputama za prijavitelje
3. Pravilnik o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta
4. Obrazac za podnošenje prijava
5. Ogledni primjerak ugovora
6. Obrazac za podnošenje izvješća

 

 

 

KONAČNA LISTA PRIORITETA - UČENICI

 

KONAČNA LISTA PRIORITETA - STUDENTI

 

Učenici i studenti koji se nalaze na Listama prioriteta iznad označene crte, ostvarili su pravo na dodjelu stipendije za školsku/akademsku godinu 2016/17. 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

 

Temeljem Članka 48. i Članka 76. Zakona o sportu (NN 85/15), Članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno članku 36. Statuta Zajednice športova Karlovačke županije

 

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA

TEKST JAVNOG POZIVA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRAVILNIK

 

OBRASCI:

PRIJAVNI LIST

OBRAZAC A

OBRAZAC B

OBRAZAC C

OBRAZAC D

OBRAZAC E

OBRAZAC F

OBRAZAC G

IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC UGOVORA

 

 

 

 

U skladu s člankom 15. Pravilnika o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 15/15), a na temelju prijedloga Kulturnog vijeća Karlovačke županije, dana 04. 01. 2017. godine župan je donio

 

Odluku o dodjeli financijske potpore programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2017. godinu.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT