Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 40/98, 27/93, 38/09), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 20/13) i članka 16. Pravilnika o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 23/17) župan Karlovačke županije donio je

 

O D L U K U
o dodjeli financijske potpore programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu

 

Tekst Odluke dostupan je ovdje.
Popis prihvaćenih programa, popis programa na rezervnoj listi i popis odbijenih programa sastavni je dio Odluke u Privitku 1, koji je dostupan ovdje.

 

Temeljem članka 48. i članka 76. Zakona o sportu (NN 85/15), Članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), a sukladno članku 36. Statuta ZŠKŽ Zajednica športova Karlovačke županije objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

 

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 14. 12. 2017. godine, a natječajna dokumentacija i dodatne informacije o provedbi Javnog poziva dostupne su na web stranicama Zajednice športova Karlovačke županije www.zskz.hr.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT