Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
 
KLASA: 112-02/17-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-17-09
Karlovac, 14. kolovoza 2017.
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Karlovačke županije objavljenog u Narodnim Novinama br. 76 od 2. kolovoza 2017.godine
 
 
        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II, u sali za sastanke prema slijedećem rasporedu:
 
 
Ponedjeljak 21. kolovoza 2017. godine
 
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU u 8.00 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO u 9.30 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO  u 11.00 h
 
 
Utorak 22. kolovoza 2017. godine
 
URED ŽUPANA u 8.00 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO u 9.30 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ u 11.00 h
 
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja
 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT