Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje
 
 
KLASA:112-02/17-01/02
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
Karlovac, 8. svibnja 2017.
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva upućuje
 
POZIV ZA INTERVJU KANDIDATA 
 
koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravna tijela Karlovačke županije objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Područna služba Karlovac od 27. travnja 2017. godine
 
  
        Intervju kandidata održati će se:
 
        u ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I.
 
        Intervju se provodi nakon provedenog Javnog poziva i utvrđene liste kandidata prijavljenih na poziv. 
        Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete poziva.
        Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na poziv. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT