Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Karlovačka županija smještena je na prijelazu između panonske i planinske poljoprivredne regije, a obzirom na vrlo raznolik reljef, nadmorske visine, umjereno kontinentalnu klimu i bogatstvo vodom, možemo izdvojiti tri prirodna agroekološka rajona:

 •   nizinsko područje uz rijeke,
 •   brežuljkasto – brdsko područje i
 •   brdsko planinsko područje.

Sukladno popisu poljoprivrede iz 2003. godine, poljoprivrednim zemljištem raspolaže 19.171 kućanstvo, a koristi se ukupno 33.523 ha poljoprivrednog zemljišta, dok je 13.845 ha neiskorišteno.

Prema podacima Ureda državne uprave u Karlovcu, broj fizičkih i pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u gradovima i općinama Karlovačke županije je oko 5,5 tisuća. Najčešći problemi koji se javljaju u početku i tijekom unapređenja poljoprivredne proizvodnje su neriješeni imovinsko pravni odnosi te usitnjenost zemljišta prilikom okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, financiranje proizvodnje, marketing, distribucija i skladištenje proizvoda. Dobri prirodni uvjeti za razvoj govedarstva, ovčarstva, kozarstva, pčelarstva, akvakulture kao i intenzivni razvoj voćarsko - vinogradarske proizvodnje i povrtlarstva na određenim lokacijama, samo su neke od prednosti Županije u cilju razvoja i unapređenja poljoprivrede. Iako smo djelomično naveli probleme proizvodnje, poljoprivreda u Karlovačkoj županiji predstavlja značajan izvor prihoda za velik broj stanovnika Županije. Najzastupljenija je stočarska proizvodnja.


Stočarska proizvodnja


Prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine, broj značajnijih vrsta stoke je:

 •   goveda - 18672  (muzne krave – 12091)
 •   svinje - 40453
 •   ovce - 25486  
 •   perad - 361536
 •   koze - 5628     
 •   pčelinje zajednice - 7957.

 

Koze

Jedan od glavnih izvora prihoda, osobito za područja od posebne državne skrbi, je proizvodnja mlijeka, koja prema podacima otkupljivača za područje Županije, u 2005. godini bilježi porast od 10% proizvodnje (otkupljuje se oko 30 mil. litara mlijeka). U nekoliko posljednjih godina bilježimo povećanje ulaganja u izgradnju, uređenje i opremanje stajskih kapaciteta, te proizvodnju kvalitetne stočne hrane. Sve više proizvođača zainteresirano je za proizvodnju sira, a unatrag nekoliko godina pokrenut je projekt zaštite autohtonog kuhanog sira i sira škripavca na području županije. Osnova za stočarsku proizvodnju je biljna proizvodnja. Žitarice se siju na ukupno 12.432 ha, od toga oko 50% kukuruza.

Voćarsko vinogradarska proizvodnja


Brežuljkasto - brdsko područje Karlovačke županije pogodno je između ostalog i za voćarsko - vinogradarsku proizvodnju, a prema regionalizaciji našu Županiju zahvaćaju dvije vinogradarske podregije:

 •   Pokuplje s Karlovačkim vinogorjem - Karlovac, Netretić, Bosiljevo, Duga Resa, Generalski Stol, Barilović, Draganić, Žakanje……..
 •   Plešivica s Ozaljsko - vivodinskim vinogorjem - Ozalj


Za svaku podregiju određene su preporučene i dopuštene sorte koje se smiju saditi na pojedinim vinogorjima.

Prema podacima popisa poljoprivrede iz 2003. godine, na području Županije posađeno je samo oko 50 ha intenzivnih nasada voća, međutim posljednjih  2 godine povećan je interes za podizanje nasada lijeske, jabuka, oraha i bobičastog voća (u 2005. godini podignuto je oko 13,5 ha novih nasada voća).

Prema istim podacima, na području Županije zabilježeno je oko 500 ha vinograda, od toga 75 ha intenzivnih nasada, a u 2006. godini posađeno je cca 10 ha novih kvalitetnih preporučenih sorata vinove loze.

Već nekoliko godina u organizaciji dviju Udruga vinara i vinogradara iz Ozlja i Duga Rese, na području županije održavanju se tradicionalne međunarodne izložbe vina u Vivodini i Duga Resi.


Proizvodnja povrća


Od značajnijih uzgajivača povrća pod plastenicima, možemo navesti one s područja grada Karlovca i bliže okolice, a prema podacima popisa poljoprivrede iz 2003. godine, u Županiji se pod plastenicima uzgaja oko 20 ha povrća.

Na području grada Ogulina i okolice, u brdsko planinskim predjelima Županije, potiče se proizvodnja kupusa sorte «Ogulinac», a prije nekoliko godina pokrenut je i Projekt zaštite ove sorte kupusa.

 

Ogulinsko zelje

Ekološka proizvodnja


Karlovačka županija bogata je ekološki čistim prostorom, međutim do 2006. godine registrirana su samo tri obiteljska gospodarstva koja su stekla i uvjete za dobivanje „Eko markice“ za svoje proizvode žitarica, sira, meda i mesa. Obzirom na nezagađenost voda i prirode, u protekloj godini zabilježeno je 10-tak novih zainteresiranih poljoprivrednih gospodarstava za ovu vrstu proizvodnje.

 

Domaći sir

U cilju unapređenja poljoprivrednog sektora, Karlovačka županija je poljoprivrednim gospodarstvima s područja Županije, upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ponudila niz poticajnih mjera reguliranih Programom prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2005. - 2007. godine, kao i povoljnu kreditnu liniju s 1% kamata iz sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede Karlovačke županije.

Unutar navedenog Programa poticanja, poljoprivredna gospodarstva prema odredbama Odluka Županijskog poglavarstva i odluka pojedinih gradova i općina mogu ostvariti novčane poticanje za slijedeće prioritete:

 •   sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta
 •   sufinanciranje podizanja trajnih nasada
 •   sufinanciranje osiguranja usjeva i nasada
 •   sufinanciranje osiguranja stoke
 •   sufinanciranje ekološke poljoprivrede
 •   sufinanciranje specifičnih programa, sukladno zahtjevima i Odlukama gradova i općina u Karlovačkoj županiji:
  • Grad Karlovac: sufinanciranje uzgoja povrća u zaštićenom prostoru i na foliji i sufinanciranje razvoja pčelarstva,
  • Grad Slunj: sufinanciranje usijevanja djetelinsko travnih smjesa,
  • Grad Ogulin: sufinanciranje proizvodnje kupusa sorte „Ogulinac“,
  • Grad Ozalj i Općine Krnjak, Vojnić i Lasinja: sufinanciranje razvoja govedarstva,
  • Općina Rakovica: sufinanciranje uzgoja ljekovitog bilja
  • Općina Tounj: sufinanciranje razvoja proizvodnje sira
 •    financijska potpora poljoprivrednim udrugama i zadrugama te manifestacijama koje promiču poljoprivrednu proizvodnju.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT