Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

14. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 31. ožujka 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2014. godini
3. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
4. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o.
5. a) Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2014. godinu
b) Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove Natura Viva za 2014. godinu
6. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač
7. a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke županije
b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije
c) Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove na području Karlovačke županije
d) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije
e) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije
8. Prijedlog Odluke o iznosu posebnih troškova postupka izlaženja na teren u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja i građenja
9. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2014./2015.
10. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Opće bolnice Ogulin
11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Ogulin
12. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2014. godini
13. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2014. godini
14. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2014. godini
15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2014. godinu

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT