Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I REGIONALNU SURADNJU    

Adresa: Jurja Haulika 1, Karlovac
Telefon: 047/ 649 - 250

Telefaks: 047/ 649 - 251
E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Pročelnica: Eva Sobotik-Pavan, dipl.iur.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odsjek za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske poslove

 

Voditeljica Odsjeka za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske poslove

mr. sc. Marijana Tomičić, dipl. pol. 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 


Upravni odjel za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju Karlovačke županije - prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji UO (od prosinca 2009. godine) u Odjelu se obavljaju poslovi utvrđeni Zakonom, Statutom Karlovačke županije i Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Županije te drugim propisima i općim aktima:
Unutar Upravnog odjela formiran je Odsjek za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske poslove u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi vezani uz regionalnu i međunarodnu suradnju te europske poslove.


Između ostalog, obavljaju se i slijedeći poslovi:

  • koordinacija aktivnosti na pripremi i provedbi projekata Županije
  • koordinacija i prijedlozi za unapređenje regionalne i međunarodne suradnje
  • provedba usvojenih sporazuma o trajnoj suradnji Županije
  • koordinacija i vođenja problematike u svezi europskih poslova
  •  

Upravni odjel za europske poslove, međunarodnu  i regionalnu suradnju sudjeluje u slijedećim programima:

 

1. STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI/IPA-program – priprema i koordinacija rada na županijskim projektnim prijedlozima sa predlagateljima prema natječajima u okviru komponenata:
-prekogranične suradnje i to u okviru programa suradnje sa Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Italijom,
-regionalnog razvoja,
-ruralnog razvoja (IPARD)
i razvoja ljudskih potencijala.
2. programi Zajednice otvoreni za Republiku Hrvatsku - IEE, CIP, CULTURE, FP7, MEDIA, HORIZON: praćenje natječaja,  informiranje  i priprema projekata,                                  

3Programi cjeloživotnog učenja LLLP- Programmes sada Erasmus+                                                      4.Transnacionalni programi – SEE: praćenje natječaja i priprema projekata sa partnerskim regijama EU i drugim institucijama.    

                                                                                                                                                     

Upravni odjel će jačati suradnju sa sljedećim institucijama i regijama:


- međunarodna  suradnja:

  1. Ured  u Bruxellesu: promocija Karlovačke županije na važnim događajima u Bruxellesu i Europskoj komisiji, umrežavanje sa ostalim regi jama u EU te edukacija i studijski boravci županijskih dužnosnika i službenika, www.dubrovnik-neretva.eu
  2. Skupština europskih regija – SER: jačanje suradnje uključenjem u Euroodyssee-program SER-a i u rad pojedinih odbora Skupštine, www.aer.eu
  3. Program eurodyssee je program razmjene mladih u europskim regijama SER-a. Članica programa je i Karlovačka županija u kojoj se program provodi od 2011. godine.
  4. Institut regija Europe – IRE: jačanje promocije Karlovačke županije u EU i jačanje partnerstava u okviru regija-članica Instituta, sudjelovanje na konferencijama,
  5. www.institut-ire.eu

 

- regionalna suradnja:
1.    NUTS II  regija Kontinentalna Hrvatska
– jačanje međužupanijske suradnje na zajedničkim projektima u okviru NUTS II regije čija je članica i Karlovačka županija.

2.    jačanje međužupanijske suradnje i sa ostalim susjednim županijama – u pripremi i provedbi projekata.

 

- europski poslovi:
1.    organizacija i provedba edukativnih radionica za pripremu projekata za institucije i organizacije u Karlovačkoj županiji a prema objavi pojedinih natječaja EU-programa,

2.    sudjelovanje u radu Odbora za europske integracije, međunarodnu i međužupanijsku suradnju i lokalnu samoupravu Karlovačke županije,

3.    aktivnosti vezane uz promociju europskih poslova prema smjernicama ministarstava Republike Hrvatske - MVEP I RH i MRRFEU RH,

4.    savjetovanje na pripremi projektnih prijedloga aplikanata u Karlovačkoj županiji za različite donatore u Republici Hrvatskoj – donacije stranih veleposlanstava u RH (američkog, japanskog, nizozemskog, norveškog,...), natječaji ministarstava RH kao i ostalih organizacija i tvrtki u RH.

 

Upravni odjel je od 2013. godine koordinator aktivnosti Europe Direct Karlovac - 500. informacijskog centra mreže EU-info-centara financiranih sredstvima Europske komisije.

Sve aktivnosti, događaje i najave možete pratiti na

www.edickarlovac.eu

 

INFORMATIVNE BROŠURE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

 

 

 

POVEZNICE:
- međunarodna suradnja:  
www.aer.eu
www.institut-ire.eu

- regionalna suradnja: 
 www.mrrfeu.hr

- europski poslovi::
www.mvep.hr
www.safu.hr

ZAKONI:

Zakon o regionalnom razvoju

Zakon o EGTS

Razvojna strategija RH

Razvojna strategija KŽ

Komunikacijska strategija MVEP RH

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT