Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

POLJOPRIVREDA 2017:

 

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2017. godinu

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji u Karlovačkoj župniji za 2017. godinu

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj župniji za 2017. godinu

 

 

OBRASCI ZAHTJEVA:

 

AKTIVNOST 1. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

 

1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU:

 

MJERA 1.1. KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

MJERA 1.2. UNAPREĐENJE BILJNE PROIZVODNJE

MJERA 1.3. UNAPREĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE

MJERA 1.4. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

MJERA 1.5. PREMIJA OSIGURANJA USJEVA NASADA I ŽIVOTINJA

MJERA 1.6. LEGALIZACIJA OBJEKATA POLJOPRIVREDNE NAMJENE

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (UREDBA EU BROJ 1408/2013)

 

2. ULAGANJE U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

MJERA 2.1. KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U SEKTORU PRERADE - SUBVENCIJA KAMATA

MJERA 2.2. UNAPREĐENJE PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI

MJERA 2.3. UNAPREĐENJE PRERADE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI

MJERA 2.4. ANALIZA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

MJERA 2.5. CERTIFICIRANJE PROIZVODA

MJERA 2.6. PROMOCIJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (UREDBA EU BROJ 1407/2013)

 

AKTIVNOST 2.

 

OBRAZAC ZAHTJEVA - POTPORA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ZA ČLANSTVO U LAG

 

AKTIVNOST 3.

 

OBRAZAC ZAHTJEVA - SUFINANCIRANJE SPECIFIČNIH PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S JLS

 

AKTIVNOST 4.

 

OBRAZAC ZAHTJEVA - SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U CILJU RAZVOJA POLJOPRIVREDEI RURALNOG PROSTORA KARLOVAČČKE ŽUPANIJE

 

AKTIVNOST 5.

 

OBRAZAC ZAHTJEVA - POKROVITELJSTVO TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA KOJE PROMIČU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

 

 

 

 

 

TURIZAM 2016:

ODLUKA

o dodjeli bespovratnih potpora za turizam u 2016. godini u Karlovačkoj županiji

 

 

 

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA 2016:

 

2. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU

 

PROGRAM POTPORA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI (sukladno Uredbi vijeća EU br 1408/2013 od 18. prosinca 2013)

 OBRASCI ZAHTJEVA:

 

 

PROGRAM POTPORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI (sukladno Uredbi vijeća EU br 1408/2013 od 18. prosinca 2013)

 

OBRASCI ZAHTJEVA:

MJERA 2. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

MJERA 3. UNAPREĐENJE BILJNE PROIZVODNJE

MJERA 4. UNAPREĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE

MJERA 5. PROMIDŽBA U POLJOPRIVREDI

MJERA 6. SPECIFIČNE MJERE POTPORA U SURADNJI S JLS

OBRAZAC IZJAVA DE MINIMIS SUKLADNO UREDBI 1407/2013

 

 

 

 

 

 

 TURIZAM

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA

ZA PROJEKTE U TURIZMU U 2016. GODINI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

 

 

 

 

 

 

 POLJOPRIVREDA

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU

 

 

 

PROGRAM POTPORA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

(sukladno Uredbi vijeća EU 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine)

 

 

PROGRAM POTPORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI

(sukladno Uredbi vijeća EU br. 1407/2013 ood 18. prosinca 2013.)

 

 

ODLUKA O PROVEDBI PROGRAMA KREDITIRANJA POLJOPRIVREDE

NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT