Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

TURIZAM

 

ODLUKA

o dodjeli bespovratnih potpora za turizam u 2016. godini u Karlovačkoj županiji

 

 

 

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA

 

2. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU

 

PROGRAM POTPORA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI (sukladno Uredbi vijeća EU br 1408/2013 od 18. prosinca 2013)

 OBRASCI ZAHTJEVA:

 

 

PROGRAM POTPORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI (sukladno Uredbi vijeća EU br 1408/2013 od 18. prosinca 2013)

 

OBRASCI ZAHTJEVA:

MJERA 2. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

MJERA 3. UNAPREĐENJE BILJNE PROIZVODNJE

MJERA 4. UNAPREĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE

MJERA 5. PROMIDŽBA U POLJOPRIVREDI

MJERA 6. SPECIFIČNE MJERE POTPORA U SURADNJI S JLS

OBRAZAC IZJAVA DE MINIMIS SUKLADNO UREDBI 1407/2013

 

 

 

 

 

 

 TURIZAM

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA

ZA PROJEKTE U TURIZMU U 2016. GODINI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

 

 

 

 

 

 

 POLJOPRIVREDA

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU

 

 

 

PROGRAM POTPORA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

(sukladno Uredbi vijeća EU 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine)

 

 

PROGRAM POTPORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI

(sukladno Uredbi vijeća EU br. 1407/2013 ood 18. prosinca 2013.)

 

 

ODLUKA O PROVEDBI PROGRAMA KREDITIRANJA POLJOPRIVREDE

NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT