Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

logoi

Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ u školskoj godini 2016/017. osigurana su sredstva EU sufinanciranja u iznosu do 1.776.921,30 kn i Karlovačke županije u iznosu do 93.522,20 kn u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda. Projektom je omogućeno osiguravanje potpore za primjereno obrazovanje 43 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole na području Karlovačke županije i zapošljavanje 40 radno neaktivnih osoba u 17 škola (15 osnovnih i 2 srednje) kojima je Karlovačka županija osnivač. Projektom će se osigurati aktivna podrška ispunjavanju odgojno-obrazovnih potreba učenika i omogućiti uspješnija socijalizacija u skladu s načelima jednakosti. Edukacija - uvođenje u rad pomoćnika u nastavi provedena je u okviru projekta i sredstava osiguranih u projektu. Kroz održanu edukaciju u trajanju od 20 sati pomoćnici u nastavi usvojili su osnovna znanja iz područja obrazovanja učenika s teškoćama te osnove načela obrazovanja učenika s teškoćama s naglaskom na inkluzivno obrazovanje. Karlovačka županija i škole partneri su u projektu.

Projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Karlovačka županija počela je provoditi 2014. godine pri čemu je bilo osposobljeno i uvedeno u rad 29 pomoćnika u nastavi za 30 učenika s teškoćama. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.183.997,00 kuna, te je u projektu sudjelovalo 16 osnovnih i 2 srednje škole.

U narednoj školskoj godini 2015/16. u projektu je bilo zaposleno 52 pomoćnika u nastavi za 69 učenika s teškoćama. U projektu je sudjelovalo 15 osnovnih i 3 srednje škole. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.196.183,00 kuna uz sufinanciranje Karlovačke županije do 109.815,50 kuna.

Osiguravanje potpore za primjereno obrazovanje učenika s teškoćama koji su uključeni u redovno odgojno-obrazovne ustanove na području Karlovačke županije postavljeno je za cilj projekta. Projektima su radno neaktive osobe stekle temeljna znanja i iskustva neposrednog rada s djecom s teškoćama, što ih čini konkurentnijim tražiteljima zaposlenja i nakon isteka projekta. Osim učenika s teškoćama, podršku i pomoć koriste i ostali učenici u razredu u kojima djeluju, što nastavnicima omogućuje kvalitetniji odgojno-obrazovni rad. Karlovačka županija podržava škole na daljnje jačanje kadrovskih resursa i stručna usavršavanja za dobrobit učenika s teškoćama. Korištenjem mogućnosti programa cjeloživotnog učenja, suradnjom s civilnim sektorom i podrškom Županije, kao i jedinica lokalne samouprave na području Županije, obrazovne ustanove bit će spremnije na aktivno učešće u pružanju podrške procesu inkluzivnog obrazovanja. U Proračunu Županije već dugi niz godina osiguravaju se sredstva za pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u smislu nabavke primjerene opreme, uklanjanja arhitektonskih barijera, kao i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi. Karlovačka županija će stoga i u narednom razdoblju sukladno proračunskim mogućnostima planirati i osiguravati sredstva namijenjena sufinanciranju podrške primjerenom obrazovanju učenika s teškoćama kao i zapošljavanju. Znanja i iskustva stečena ovim projektom, svi dionici odgojno obrazovnih procesa upotrijebit će u narednim godinama rada s učenicima s teškoćama.

Koordinaciju svih aktivnosti vezanih za provedbu projekta provodi Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje.

 

 

Karlovačka županija tijekom školske godine 2016/17. provodi projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih te partnerima, 16 osnovnih škola s područja Karlovačke županije: OŠ VLADIMIR NAZOR DUGA RESA, OŠ GENERALSKI STOL, OŠ NETRETIĆ, OŠ BARILOVIĆ, PRVA OSNOVNA ŠKOLA OGULIN, OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OGULIN, OŠ JOSIPDOL, OŠ PLAŠKI, OŠ SLAVE RAŠKAJ OZALJ, OŠ ŽAKANJE, OŠ DRAGANIĆI, OŠ KATARINE ZRINSKI KRNJAK, OŠ SLUNJ, OŠ EUGENA KVATERNIKA RAKOVICA, OŠ CETINGRAD, OŠ VOJNIĆ.
Projekt je financiran od strane Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 671.253,00 kn, a uključeno je 629 učenika iz navedenih osnovnih škola. Projektom se nastoje ublažiti najgori oblici dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Obuhvaćena su djeca iz socijalno ugroženih obitelji upisana u obvezni školski program. Svrha projekta je osiguravanje kvalitetne i redovite prehrane djece u cilju unaprjeđenja kvalitete života te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT