Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

"Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa", rekla je danas Jelena Kremenjaš, voditeljica Zelenog ureda UNDP-a, na prezentaciji, koja je za pročelnike upravnih odjela održana u Karlovačkoj županiji.

Prezentaciju Zelenog ureda organizirala je Karlovačka županija, u sklopu provođenja projekta "Sustavno gospodarenje energijom na području Karlovačke županije"

 

 

Dana 23. travnja 2010. godine, g. Vladimir Kalinski iz Odjela za energetske preglede i ISGE, UNDP-a Hrvatske, je Karlovačkoj županiji predao dokumentaciju o provedenim energetskim pregledima na javnim zgradama sljedećih ustanova:

 

• Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun, Karlovac

• Služba za mikrobiologiju i parazitologiju Karlovačke županije (ZZJKŽ), Mažuranićeva
  obala 5, Karlovac

• Dom zdravlja Slunj, KŽ

• Dom zdravlja Ogulin, Bemardina Frankopana 14, Ogulin, KŽ

 

Primopredajom ove dokumentacije, UNDP Hrvatske je završio posao energetskih pregleda na zgradama ustanova kojima je Karlovačka županija vlasnik ili osnivač u sklopu projekta " Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj ".

PISMO NAMJERE

Dana 23. ožujka 2010. godine je u Rogaškoj Slatini (Republika Slovenija) održan 3. sastanak zajedničkog Odbora za praćenje (JMC) programa IPA prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, na kojem su članovi Odbora odobrili tekst 2. natječaja u okviru ovog programa. Sastanku su bili nazočni Ivo Žinić ravnatelj Uprave za integrirani razvoj Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i pročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju Karlovačke županije Eva Maria Sobotik-Pavan, kao član Odbora. Objava ovog 2. natječaj u okviru navedenog programa očekuje se u drugoj polovici travnja ove godine. 

Župan Karlovačke županije g. Ivan Vučić pozvao je Jedinice lokalne samouprave, upravne odjele, javne ustanove, udruge  i predstavnike poslovnih subjekata da u obliku ankete definiraju svoje strateške smjernice razvoja slijedećih 3-5 godine što će poslužiti kao orijentacija u sveobuhvatnom planiranju razvojnih aktivnosti na području Karlovačke županije i izradi Županijske razvojne strategije. Obrazac je izrađen u formi ankete i ovdje ga možete skinuti u elektronskom obliku.
Ispunjen obrazac u elektronskom obliku možete poslati na mail adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
odnosno na poštansku adresu:
Razvojna agencija Karlovačke županije, J. Haulika 14, 47000 Karlovac

Upravni odjel za prostomo uređenje, gradenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi č. 36. st. 1. i č. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH Br.70/05, 139/08) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku mrežu (NN RH Br. 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, na zahtjev Grada Slunja kao nositelja zahvata za provedbom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje raslinja s dijela toka rijeke Slunjčice" u naselju Rastoke na području Grada Slunja donosi

 

POTVRDU
o prihvatljivosti zahvata za podrucje ekoloske mreze - tekst dokumenta

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi čl. 36. st. 1. i čl. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH Br.70105, 139/08) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH Br. 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, na zahtjev Grada Slunja kao nositelja zahvata za provedbom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Uredenje vodotoka rijeke Korane za potrebe Eurokupa u raftingu" u naselju Rastoke na podrucju Grada Slunja donosi

RJEŠENJE u postupku Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje Male hidroelektrane "KORANA 1" - po zahtjevu trgovačkog društva EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o.

Tekst rješenja.

PLAN PRIJAMA u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2010. godinu

Opširnije.

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT