Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

dsc 0042 copy copy copy copy

Povodom Međunarodnog dana kretanja starijih osoba zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica za zdravstvo Karlovačke županije Maja Vučinić Knežević, u pratnji gradonačelnika Slunja Jure Katića, posjetle su u srijedu, 27. svibnja, prostor Gradskog društva Crvenog križa Slunj. Tom je prigodom ravnateljica Crvenog križa Slunj Mirjana Puškarić goste upoznala s radom Rekreativnog kutka „Dodajmo život godinama“ za starije osobe te predstavila rad Gradskog društva Crvenog križa Slunj tijekom koronakrize. Ovo Društvo vrlo aktivno radi na brojnim humanitarnim projektima i njihovih 17 zaposlenika sudjeluje u svim važnijim akcijama na slunjskom području. Tako brinu o 161 starijoj osobi, a gotovo 200 korisnika dolazi u prostore Crvenog križa koristiti neke od brojnih mogućnosti zajedničkog druženja i rada te humanitarnog djelovanja. Prema riječima ravnateljice Mirjane Puškarić interes korisnika nadmašuje mogućnosti prostora kojeg koriste, posebno Rekreativnog kutka te je trenutno glavna preokupacija Društva pronaći adekvatniji, veći prostor za rad i druženja.

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar pohvalila je rad ovog Društva, posebno istakla discipliniran i predan rad djelatnika tijekom koronakrize, što je rezultiralo da na ovom području nije bilo zaraženih osoba. Istaknula je rad Crvenog križa Slunj na brojnim projektima u kojim su samostalno osigurali sredstva za njihovu realizaciju. Karlovačka županija redovito financijski pomaže rad ovog Društva te je tako prošle godine financiran rad s gotovo 70 tisuća kuna. 

Nakon prezentacije rada i programa u prostorijama Rekreativnog kutka, upriličena je zajednička kraća šetnja i druženje s korisnicima na gradskoj šetnici kako bi se na prigodan način obilježio Međunarodni dan kretanja starijih osoba.

 

101846527 655043661746026 4087572499326304256 n copyU Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Karlovac dana 27.5.2020., održao se sastanak Partnerstva za Intervencijski plan grada Slunja i općina Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić na kojemu su predstavljeni zaključci Jedinice za Intervencijski plan. Sastanku su prisustvovali zamjenica župana Martina Furdek Hajdin sa suradnicima, zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Krunoslav Kralj te članovi Partnerstva za Intervencijski plan.

 

Predstavljena je vizija, ciljevi i razvojni prioriteti IP-a te lista prioritetnih projekata, koje će se odmah i dostaviti MRRFEU na pregled.

 

Prioriteti i razvojni ciljevi odabrani su u skladu s tri stupa održivog razvoja Intervencijskog plana - društvo, prostor, i gospodarstvo. Društvenim ciljem težit će se zaustavljanju depopulacije i stvaranju uvjeta za povećanje sveukupnog životnog standarda, prostornim ciljem nastojat će se povećati prostorni potencijal područja kroz bolju opremljenost i povezanost, a fokus je i na jačanju konkurentnosti gospodarstva povećanjem kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede, ali i poboljšanjem turističke infrastrukture i ponude. 

 

Sukladno dogovoru sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i europskih fondova Intervencijski plan će biti izrađen „unutarnjim snagama“ što znači uz pomoć MRRFEU, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i Jedinice i Partnerstva za Intervencijski Plan. Spomenuta je i Analiza područja, koja je usvojena od strane MRRFEU. Dinamika izrade Intervencijskog plana je intenzivnija, rokovi dostave dokumenata MRRFEU su skraćeni te se izrada konačnog dokumenta očekuje do kraja ove godine kako bi bio spreman za sljedeće financijsko razdoblje 2021.-2027.

1 20200526 102431 001

 

U srijedu, 26. svibnja održan je sastanak na temu uvođenja predškolskog odgojno – obrazovnog programa u Općini Krnjak. Sastanku su nazočili zamjenici župana Vesna Hajsan – Dolinar i Mirko Martinović, pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić sa suradnicom, načelnik Općine Krnjak Dejan Mihajlović, zamjenik načelnika Josip Ljevar i ravnateljica OŠ Katarine Zrinski Krnjak Željka Stojković. Na sastanku su Karlovačka županija i Općina Krnjak dogovorili sve potrebne predradnje za otvaranje vrtića u OŠ Katarine Zrinski Krnjak. Prilagodba prostora predškolskom standardu dovršit će se do srpnja, a novouređeni prostori vrtića spremno će dočekati predškolce početkom nove školske godine odnosno rujna 2020. godine. Uspostava vrtića u svim jedinicama lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji jedna je od temeljnjih demografskih mjera Karlovačke županije za ostanak mladih obitelji u ruralnom području. 

 

img 20200525 140321 copy 

Pod vodstvom zamjenice župana Martine Furdek Hajdin u ponedjeljak, 25. svibnja,  je u vijećnici Općine Krnjak održan drugi u nizu sastanaka Jedinice za Intervencijski plan radi usuglašavanja vizije, ciljeva i razvojnih prioriteta Intervencijskog Plana grada Slunja i općina Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić. Formulirane opcije vizije, ciljeva i prioriteta pripremljene su i prezentirane od strane Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Sudionici sastanka također su raspravljali o potrebama Intervencijskog plana i mogućnostima financiranja i realiziranja projekata. Zaključci sa sastanka Jedinice za Intervencijski plan biti će predstavljeni Partnerstvu za Intervencijski plan na sastanku u srijedu, 27. svibnja.

 

dsc 0077 copy

U prigodi obilježavanja 30. svibnja, Dana državnosti Republike Hrvatske, izaslanstva Hrvatske kopnene vojske, Policijske uprave karlovačke, Karlovačke županije i Grada Karlovca te udruga proisteklih iz Domovinskog rata položila su u srijedu, 27. svibnja, vijence i zapalila svijeće pred središnjim križem groblja Jamadol u Karlovcu. Odana je tako dužna počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom doprinijeli slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske. U ime Karlovačke županije vijenac su položile zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i potpredsjednica Županijske skupštine Jadranka Golubić.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT