Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

1 img 08649c35898f19840f882c79a25e1e1c v 001

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar gostovala je danas u emisiji Trend televizije, „Intervju tjedna“, gdje je s voditeljicom i urednicom Anom Kordić razgovarala o početku nove školske godine. Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar dotaknula se različitih tema, poput broja učenika u školama, reforme u školstvu kroz „Školu za život“, prijevoza učenika, stipendija, pomoćnika u nastavi, školske prehrane, poticanja upisivanja djece u deficitarna zanimanja, projekta Ka Raddar te novosti oko razvoja Regionalnog centra kompetencija. Broj upisane djece u prvi razred osnovne škole, u novoj školskoj godini, povećao se za pedesetero djece.

 

img 2aa2c23d8a81c7b5383881020b4e7044 v

U organizaciji Europskog Talent Centra Hrvatska u petak, 20. rujna 2019. godine, u prostoru Varaždinske županije, održan je prvi Susret registriranih European Talent Point-a u Hrvatskoj. Prisutne su prigodno pozdravili zamjenica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj, zamjenik župana varaždinske županije Tomislav Paljak, voditelj ETC Hrvatska Miroslav Huđek i tajnica ETSN-a Csilla Fuszek. Zamjenica ministrice istaknula je važnost poticanja izvrsnosti kroz financiranje različitih aktivnosti, kroz sufinanciranje centara izvrsnosti... Karlovačkoj županiji uručen je certifikat za Program Ka Raddar te je postao registrirana europska točka izvrsnosti. Na susretu je istaknuta važnost razmjene iskustava darovitosti, podjela iskustava izvan granica Hrvatske, mogućnost zajedničkog djelovanja i suradnje te predstavljanje rada registriranih ETP u Hrvatskoj koji su iskazali interes. Karlovačka županija uz ovo iznimno priznanje za rad nastavlja s Programom Ka Raddar i u novoj nastavnoj godini s ciljem usmjeravanja učenika prema deficitarnim zanimanjima- tržištu rada i jačanju STEM područja.

 image2 005

18. sjednicu Županijske skupštine (petak, 20. rujna 2019. godine) od 9.00 sati možete gledati na sljedećem linku:

 

PRIJENOS UŽIVO

 

dsc 0018 023

Karlovačka županija je započela s održavanjem zborova građana po gradovima i općinama. Tako je prvi takav zbor građana održan u četvrtak, 19. rujna, u Lasinji, u prostoru DVD-a Lasinja. Cilj zborova građana je upoznati građane s radom i projektima Karlovačke županije te u komunikaciji s građanima saslušati njihove zahtjeve, prijedloge, primjedbe, kritike…
Tako je vodstvo Karlovačke županije, predvođeno županom Damirom Jelićem, u Lasinji u neposrednoj komunikaciji s građanima, predstavilo svoje projekte, posebno one koji se odnose na područje Općine Lasinja. Nakon pozdravnih riječi načelnika Općine Željka Prigorca i župana Damira Jelića okupljenim građanima prezentirani su projekti na kojima Županija radi te projekti koji su od interesa ili su vezani uz područje Lasinje. Predstavljeni su projekti vezani za demografiju, mrežu škola, Regionalni centar kompetencija, dječje vrtiće, obranu od poplave, zbrinjavanju otpada, državne imovine, turizma i gospodarstva te prometne i komunalne infrastrukture. Projekte su uz župana Jelića, predstavili zamjenice župana Martina Furdek Hajdin i Vesna Hajsan Dolinar, pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko, ravnatelj ŽUC-a Stjepan Turković i voditeljica Odsjeka za građenje Anita Malović. Okupljeni građani potom su postavljali pitanja i davali prijedloge, a najviše se pitanja odnosilo na uređenje prometnica i komunalne probleme.

Nakon održanog zbora građana župan i suradnici obišli su novouređene sportske terene, obnovljenu staru općinsku zgradu te novouređeni prostor za dječji vrtić.  

 

1 1 20190919 160653

Svečanost otvaranja 2. Hrvatskog kongresa psihosomatske medicine i psihoterapije s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Zajedno u ratu, zajedno u zdravlju“ održana je u četvrtak, 19. rujna 2019. godine, u Zorin domu u Karlovcu. Organizator kongresa je Zagrebački institut za kulturu zdravlja, a suorganizatori su Opća bolnica Karlovac te brojne druge akademske ustanove, stručna društva i braniteljske udruge. Tema 2. Kongresa posvećena je međupovezanosti tjelesnog, psihološkog, socijalnog i duhovnog u zdravlju i bolesti. Cilj je okupiti vodeće stručnjake iz preventivnih, terapijskih i rehabilitacijskih programa te palijativne skrbi za veteransku populaciju, kako bi kroz razmjenu spoznaja i konstruktivni dijalog donijeli stručne zaključke za bolje razumijevanje i pozornost na zaštiti i unaprjeđenju zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji. Kongres traje od 19. do 21. rujna u Karlovcu. Svečanost su svojim dolaskom uveličali ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar zdravstva Milan Kujundžić te brojni drugi stručnjaci, liječnici. U ime Karlovačke županije, svečanosti je nazočila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT