Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

vaza

Zamjenik župana Karlovačke županije Josip Šafar predstavljao je Karlovačku županiju na današnjem obilježavanju Dana Požeško-slavonske županije. Svečanosti u prigodi Dana Požeško-slavonske županije održane su u ponedjeljak, 14. travnja, a središnja svečanost, svečana sjednica Županijske skupštine, održana je u Gradskom kazalištu u Požegi. Na sjednici su župan Alojz Tomašević i predsjednica Županijske skupštine Mirela Mezak - Stasni prigodnim govorima pozdravili goste i zaslužnim građanima podjelili županijska priznanja.

Gračan

U nazočnosti obitelji, rodbine, kolega i prijatelja u ponedjeljak je, 14. travnja, u 10 sati, u prostoru Vatrogasnog doma DVD-a Netretić održana komemoracija za preminulog načelnika Općine Netretić Ivicu Gračana. Brojni okupljeni odali su posljednju počast preminulom Ivici Gračanu, a prisutnima su se obratili u ime Općinskog vijeća Netretića i Općinske organizacije Hrvatske demokratske zajednice, predsjednik Općinskog vijeća Josip Petrunić te u ime Karlovačke županije i Županijskog odbora HDZ-a župan Ivan Vučić. 

 

IMG 0512

Karlovačka županija je u petak, 11. travnja, svečano obilježila Dan županije. Tim je povodom, u crkvi Presvetoga Trojstva u Karlovcu služena Sveta misa, a potom su izaslanstva karlovačke županije Grada karlovca policijske uprave karlovačke i Hrvatske kopnene vojske te brojnih udruga proizašlih iz Domovinskog rata položila vijence i upalila svijeće pred križem Gradskog groblja Jamadol u Karlovcu.

Središnja svečanost, svečana sjednica Županijske skupštine, održana je u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu, na kojoj su, u nazočnosti brojnih gostiju iz zemlje i inozemstva,među kojim i Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, dodijeljena javna priznanja Karlovačke županije.

Javno priznanje za 2013. godinu dobili su Branko Halužan, Josip žunac, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 1. Osnovna škola Ogulin i  Pjevački zbor hrvatskih branitelja "Petar Svačić" iz Karlovca, a priznanje za životno djelo dobio je Želimir Feitl.

vojna-vjezba-inzinjerija 02

Foto: Ka Portal

Župan Karlovačke županije Ivan Vučić, kao zapovjednik snaga zaštite i spašavanja Karlovačke županije i zamjenik župana Josip Šafar, kao načelnik Županijskog stožera zaštite i spašavanja, su u četvrtak, 10. travnja, nazočili združenoj vježbi pripadnika Hrvatske kopnene vojske i operativnih snaga zaštite i spašavanja Karlovačke županije, pod nazivom "Kamensko 2014.". Vježba je održana na vojnom poligonu Kamensko kraj Karlovca. Scenarij vježbe bio je požar plovila na rijeci Kupi, a u akciji gašenja požara i spašavanja osoba i imovine sudjelovali su pripadnici Inžinjerijske pukovnije HKoV-a i djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, HGSS-a, KPA Karlovac i Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

tiskovna za dan zup 005

Program obilježavanja Dana Karlovačke županije bio je tema konferencije za medije koja je u četvrtak, 9. travnja, održana u Uredu župana Karlovačke županije. O temi su govorili župan Ivan Vučić i predsjednik Županijske skupštine Željko Bokulić, sa suradnicima te ravnatelj Gradskog kazališta Zorin dom u Karlovcu Srećko Šestan, koji je najavio umjetnički dio programa.

 

 orsat miljenic

Foto: Trend Portal

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić u utorak je, 8. travnja, u prostoru Županijskog suda u Karlovcu predstavio prijedlog reorganizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj. Tim se povodom, uz pravosudne dužnosnike iz Karlovačke županije, ministar sastao i sa županom Ivanom Vučićem i gradonačelnicima gradova iz Karlovačke županije i grada Otočca kojim je predočio novi ustroj i organizaciju sudova na prostoru naše županije.

 

isusivaci

Povodom završetka akcije prikupljanja pomoći za poplavljene sa prostora Karlovačke županije, inicirane od Karlovačke županije, u srijedu, 9. travnja, je u prostoru Vatrogasne zajednice Karlovačke županije u Karlovcu, Gažanski trg 11, održana konferencija za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati akcije. O temi je govorio župan Ivan Vučić, gradonačelnik Karlovca Damir Jelić i glavni vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran Franković. Župan Vučić javno se zahvalio donatorima, Provinciji Alessandria iz Italije, koja je preko Crvenog križa donirala 9000 Eura, Zadarskoj županiji koja je donirala 15 isušivača, Požeško-slavonskoj županiji, čiji je župan Alojz Tomašević osobno dopremio donaciju 7 isušivača vrijednu 38 tisuća kuna, te Dubrovačko-neretvanskoj, Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, koje su za tu namjenu donirale svka po 12 tisuća kuna. Gradski i Županijski odbor HDZ-a Karlovačke županije donirali su isušivač vrijedan 5,600 kuna.  

 

stozer 7.4 006

U ponedjeljak, 7. travnja 2014. godine je u Uredu župana Karlovačke županije održana 3. sjednica Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje. Na današnjem se sastanku raspravljalo o izradi novog plana rada i aktivnosti za požarnu sezonu 2014., usvajanju financijskog plana, o ažuriranju Plana zaštite od požara te Plana zaštite i spašavanja za Karlovačku županiju te upućivanju istih na donošenje Županijskoj skupštini. Razgovaralo se i o potrebi izrade vanjskog Plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Održana je raščlamba aktivnosti stožera i operativnih snaga tijekom elementarne nepogode u veljači 2014., a najavljeno je održavanje daljnjih simulacijskih vježbi na području Karlovačke županije. Istaknuto je da se u ime Karlovačke županije uputi javna zahvala svim koji su na poziv Karlovačke županije pomogli u nabavci opreme za pomoć poplavljenim područjima tijekom i nakon nedavne poplave.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT