Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Županijska skupština rujan 2012 040-002

Općina Barilović obilježila je u srijedu, 19. ožujka, Dan općine. Tim je povodom u "Vili Vina" u Novakima održana svečana sjednica Općinskog vijeća. Prije toga, u 11 sati, služena je Sveta misa u crkvi sv. Josipa u Leskovcu Barilovićkom. U ime Karlovačke županije svečanosti je nazočio zamjenik župana Ivan Banjavčić.

knjiga 003

U Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu, u ponedjeljak je, 17. ožujka, održana promocija knige "Oče naš" autora Damira Jelića i Zvonimira Gerbera. Prije promocije, u 17 sati, u Crkvi sv. Josipa služena je Sveta misa koju je predvodio mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački. Ovom su zajedničkom događaju, u ime Karlovačke županije, nazočili župan Ivan Vučić, njegov zamjenik Josip Šafar i predsjednik Županijske skupštine Željko Bokulić.

 

Sastanak s veleposlanicom Bugarske 2014 009-001

Veleposlanica Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj NJ. E. Tanya Dimitrova službeno je u utorak, 18. ožujka, posjetila Karlovačku županiju. Tom se prigodom sastala sa županom Ivanom Vučićem i zamjenicom gradonačelnika Karlovca Marinom Kolaković i njihovim suradnicima. na sastanku je bilo riječi o oblicima moguće suradnje Karlovačke županije i grada Karlovca sa gradom Yambolom u Bugarskoj, kao i o skoroj organizaciji kulturnih priredbi bugarskih umjetnika u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Nakon sastanka u Županiji veleposlanica je posjetila EU direkt info centar, u Knjižnici za mlade u Banjavčićevoj 8 u Karlovcu razgovarala sa osobljem Centra i predstavila rezultate ove posjete medijima.

 

Hrvatski zupani

Postojećim zakonom o javnoj nabavi lokalna i regionalna samouprava dnevno gubi milijune kuna. Na 28. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, hrvatski župani iskazali su nezadovoljstvo sa Zakonom o javnoj nabavi smatrajući ga nedorečenim. Postojeći zakon omogućava deformacije - pojavljivanje raznih odvjetničkih ureda koji stječu materijalnu korist za taj posao žalbe. Problem je što se natječaji poništavaju, brojne investicije ostaju nerealizirane, a ujedno ne postoji arbitražno tijelo koje bi odgovaralo za taj postupak. Razni diletanti koriste taj zakon i fingiraju velike odvjetničke troškove pa se oni moraju naplatiti ili se dogovoriti o nagodbi. „To je žalbeni biznis koji donosi veliku dobit, zato želimo da se to spriječi i da nam se omogući da se to promijeni“, istaknuo je Darko Koren, koprivničko-križevački župan.

Župani također smatraju da ovakav Zakon o javnoj nabavi, i u lokalnoj i u područnoj samoupravi, zapravo ostavlja prostora manipulaciji i blokiranju brojnih vrijednih projekata. Danas se na svaki natječaj može javiti pojedinac ili pravna osoba koja i ne sudjeluje u njemu, dakle nema direktan pravni interes, ali se žali u tom postupku. Raznim postupcima, za koje su se već pojedini odvjetnički uredi specijalizirali, zapravo onemogućavaju provedbu postupka javne nabave, do onog momenta dok se tim društvima eventualno isplati određena naknada za tu njihovu žalbu koje ponekad dosežu i do pola milijuna kuna.

Takvih tvrtki ima i u našoj županiji, no iako nikoga nije imenovao, zbog stalnog ulaganja žalbi na sve natječaje u kojima nisu odabrani, nije ni teško zaključiti na koga mislim. Dodao je da je tu temu nametnuo i na sjednici Zajednice županija, te očekuje da država učini nešto protiv onih koji radi vlastitog probitka blokiraju cijeli niz ulaganja u državi“, rekao je koprivničko-križevački župan Darko Koren.

Zbog nedavnih nedorečenih izmjena zakona o javnoj nabavi dešava nam se legalni kriminal odvjetničkih društava i fantomskih tvrtki koje, koristeći rupe u zakonu direktno pokradaju hrvatske porezna obveznike. Učinit ćemo sve da se takvi loši zakoni u vrlo skoroj budućnosti i izmijene“, istaknuo je Tomislav Tolušić, virovitičko-podravski župan.

Hrvatski župani okupljeni u Hrvatskoj zajednici županija zatražit će hitan sastanak u Ministarstvu gospodarstva radi iznošenja uočenih problema spornog Zakona o javnoj nabavi.

 

 

rozp josipovic 002

Predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović službeno je u petak, 14. ožujka, posjetio Karlovačku županiju. Predsjednik se tom prigodom susreo sa županom Karlovačke županije Ivanom Vučićem i gradonačelnikom Karlovca Damirom Jelićem i njihovim suradnicima. Nakon sastanka u Županiji Predsjednik je nazočio svečanom obilježavanju Svjetskog dana zaštite prava potrošača, koje je održano u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu.


Ogulin Open days 014

Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija održao je u četvrtak, 13. ožujka, svoju 28. sjednicu. Na dnevnom redu sjednice raspravile su se teme vezane uz rad Zajednice, financijsko izvješće, financijski plan i plan rada za 2014. godinu. Predstavljen je prijedlog zajednice o reformi područne (regionalne) samouprave, novi Zakon o javnoj nabavi, rasprava o decentraliziranim funkcijama u školstvu (predlagatelj Karlovačka županija), rasprava o prijedlogu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, financiranje rada upravnih odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja (predlagatelj Karlovačka županija), financijski troškovi provođenja legalizacije za predmete koji se dodjeljuju Agenciji za postupanje sa nezakonito izgrađenim zgradama (predlagatelj Karlovačka županija), inicijativa za zajedničko predstavljanje regija u EU (predlagatelj Karlovačka županija), pripreme županijskih projekata za strukturne i investicijske fondove (predlagatelj Karlovačka županija), analiza rada i uvjeta članstva u međunarodnim organizacijama (predlagatelj Karlovačka županija), inicijativa za dinamiziranje suradnje u MRRFEU (predlagatelj Karlovačka županija), a obavljena su i imenovanja u radna tijela Zajednice. Sastanak je održan u prostoru Zajednice u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271. Karlovačku županiju su na ovom skupu predstavljali župan Ivan Vučić i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Marinko Maradin.  

opca bolnica 006

Ministar zdravlja dr. Rajko Ostojić svečano je u srijedu, 12. ožujka, otvorio novouređene bolničke odjele u Općoj bolnici Karlovac. Rekonstruirani su Odjel za gastroenterologiju i endokrinologiju i kirurške sale u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu OB Karlovac. Vrijednost investicije je 4,5 milijuna kuna. Svečanosti je u ime Karlovačke županije nazočio župan Ivan Vučić.

 

Ribnik 011

Župan Karlovačke županije Ivan Vučić, sa suradnicima, posjetio je u srijedu, 12. ožujka, općinu Ribnik i tom prigodom nazočio otvaranju saniranog propusta i kolnog prijelaza u Gričima te niskonaponske mreže u Veselićima. Obnovu i izgradnju ovih objekata komunalne infrastrukture financijski je pomogla Karlovačka županija. Županijsko je izaslanstvo dočekao načelnik općine Željko Car, sa članovima Općinskog vijeća i suradnicima te je na kraćem sastanku, u sjedištu Općine, obrazložio aktivnosti općinskih službi u proteklo vrijeme i izložio planove rada u ovoj i narednoj godini. Nakon održanog sastanka okupljeni su se uputili u mjesta Griče i Veseliće, kako bi obišli novoizgrađene objekte komunalne infrastrukture.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT