Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

KLASA: 020-01/20-01/197
URBROJ:2133/1-05/01-20-01
Karlovac, 18.03.2020.god.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
  KARLOVAČKE ŽUPANIJE - svima

Predmet: MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH POSLJEDICA COVID-19

 • - apel, upućuje se

Jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije upućujemo apel za predlaganje, uvođenje te međusobno usklađenje i ujednačavanje mjera sanacije posljedica od COVID-19, te u tom pogledu ukazujemo na sljedeće:

 1. Karlovačka županija planira I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu osigurati sredstva za neposredne mjere zaštite i sanacije posljedica korona virusa.
 2. Karlovačka županija spremna je preuzeti koordinaciju predloženih mjera gradova i općina radi međusobnog usklađenja, ujednačavanja te učinkovitijeg efekta vodeći računa o mjerama nacionalne i lokalne razine
 3. Jedinice lokalne samouprave upućujemo da u okviru svojih nadležnosti, ovisno o vlastitim proračunskim mogućnostima, žurno predlože, zatim i uvedu izravne mjere zaštite i sanacije posljedica korona virusa, u cilju podrške gospodarstvu
 4. Jedinicama lokalne samouprave predlažemo nastavak ispunjenja već stvorenih ugovornih obveza, ali i odgodu ugovaranja novih obveza, obzirom na realni rizik smanjenog prihoda proračuna lokalne, regionalne i državne uprave.

Molimo da Karlovačku županiju bez odgode izvijestite o svih predloženim i poduzetim aktivnostima, kako bismo putem međusobne koordinacije i suradnje u što većoj mjeri ublažili štetne posljedice korona virusa na području Karlovačke županije.

 

U privitku dostavljamo:

 1. Prijedlog Obrtničke komore Karlovačke županije od 17.3.2020., preporuka
 2. Nacionalne mjere od 18.3.2020.

ŽUPAN

Damir Jelić

Dostaviti:

 

 1. Naslovu

Na znanje:

 1. Obrtnička komora Karlovačke županije
 2. Hrvatska gospodarska komora

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT