Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

20191018 091924 copy

Na inicijativu Karlovačke županije, u petak, 18. listopada 2019., godine u Uredu župana, održan je sastanak vezan uz zaštitu rijeke Mrežnice. U Karlovačkoj županiji rijeka Mrežnica prolazi u dužini od 15,5 km na području općine Tounj, 5 km na području grada Ogulina, 9 km na području grada Slunja, 10 km na području općine Barilović, 13 km na području općine Generalski Stol te 12 km na području grada Duga Rese. Na sastanku je uz predstavnike Karlovačke županije i svih navedenih jedinica lokalne samouprave sudjelovao i predstavnik Hrvatskih voda. Rijeka Mrežnica se nalazi u području ekološke mreže – NATURA 2000 koja je od europskog značaja, no time nije u potpunosti omogućena odgovarajuća zaštita kao ni reguliranje aktivnosti na njoj. Svi sudionici su donijeli jedinstven zaključak da se ustraje na zaštiti rijeke Mrežnice u okviru zakonske regulative, posebno regulacije svih aktivnosti u svrhu održivog korištenja i gospodarenja tim prirodnim područjem.

 20191018 091942

Nazočni na sastanku

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT