Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima, posjetit će u utorak, 17. rujna, višečlanu obitelj Medved u Krnjaku, Krnjak 71. Povod ovom posjetu je početak nove školske godine za koju je Karlovačka županija, školarcima u obitelji Medved, pripremila paket bilježnica i školskog pribora, što će župan prilikom posjeta uručiti obitelji. Slavko i Željka Medved imaju 11-ero djece od kojih je njih sedmero školaraca.  Posjet obitelji Medved planiran je za 14 sati.

Župan Karlovačke županije Damir Jelić svečano će, u utorak, 17. rujna, otvoriti 13. izložbu inovacija Karlovac (iKA). Ova tradicionalna manifestacija održat će se od 17. do 20. rujna, u prostoru Tehničke škole u Karlovcu, Lj. Jonkea 2a. Organizatori Izložbe su Udruga inovatora Karlovačke županije i Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, a suorganizatori Udruga inovatora Hrvatske te Zajednica tehničke kulture Karlovca i Karlovačke županije. Supokrovitelji su Karlovačka županija, Grad Karlovac i Tehnička škola Karlovac. Svečano otvorenje održat će se u 12 sati.

dsc 0048 004

Kolegij župana održan je u ponedjeljak, 16. rujna, u Gradu Slunju, zajedno s gradskim kolegijem. Na kolegiju, održanom u Gradskoj vijećnici, raspravljalo se o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Slunja. Kolegij, koji je vodila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, raspravljao je o županijskim projektima iz programa "407 za 047", o demografskim temama vezanim na školstvo i zdravstvo, stopi i strukturi nezaposlenosti/zaposlenosti u Slunju, investicijama u turizmu  i gospodarstvu, Slovinjskoj deklaraciji i Intervencijskom planu, državnoj imovini na području Slunja, zbrinjavanju otpada, Razvojnom fondu te izdavanju akata za građenje. Gradonačelnik Jure Katić je istaknuo 59 projekata koje u ovom trenutku priprema i vodi gradska uprava, od kojih je njih 14 realizirano, 11 ih je u provedbi, 32 u pripremi dok su 2 projekta još u fazi idejnog rješenja. Radi se uglavnom o vrijednim turističkim projektima, projektima komunalne infrastrukture, uređenja prometnica, projektima energetske obnove te projektima vodoopskrbe i odvodnje. Kao jedan od najvećih i najvrednijih projekata na kojem se u Slunju radi je projekt "Vodene tajne" za kojeg su povućena sredstva iz EU fondova i treba biti završen do kolovoza 2020. godine. Posebno je naglašen problem devastacije lokalnih prometnica prilikom odvoza drvnih sortimenata te Grad traži da se Hrvatske šume uključe u financiranje uređenja tako oštećenih prometnica na području Slunja.
Nakon održanog kolegija potpisan je Ugovor za izvođenje radova na uređenju prostora fizikalne terapije Doma zdravlja Slunj (2. faza), koje je u ime Karlovačke županije potpisala zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar te u ime izvođača radova, tvrtke SLUNJ GZPP d.d., direktor tvrtke Josip Vuković. Vrijednost radova po ovom Ugovoru inosi preko 2,1 milijun kuna, a sredstva su osigurana preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, o čemu su govorili zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, ravnateljica Doma zdravlja Slunj Ivanka Magdić i u ime izvoditelja radova Josip Vuković. Na tijek i zaključke kolegija na kraju su se osvrnuli gradonačelnik Jure Katić i zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, uz zahvalu gradonačelnika Katića Karlovačkoj županiji na pomoći i stalnoj brizi za ovaj kraj kroz brojne projekte sadržane u programu "407 za 047".

ogulin dan grada 8 copy copy

Foto izvor: kaportal.rtl.hr

 

Grad Ogulin je u subotu, 14. rujna, svečano obilježio Dan Grada. Središnji događaj proslave bila je Svečana sjednica Gradskog vijeća koja je održana u prostoru Školske športske dvorane. Svečanosti je u ime Karlovačke županije nazočio zastupnik u Hrvatskom saboru Tomislav Lipošćak.

 

 babina

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu EU objavljena je 13. rujna 2019. godine Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave: Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.
Uz Obavijest o nadmetanju, objavljena je i Dokumentacija o nabavi za navedeni postupak javne nabave.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 179.903.225,00 kn, bez PDV-a
Rok za dostavljanje ponuda je 25. 10. 2019. godine u 9.00 sati.
Uz već ranije pokrenute postupke javne nabave za Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta CGO Babina gora; Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO Babina gora te Usluge nadzora nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, ovom objavom pokrenuti su svi postupci javne nabave koji su u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ planirani za 2019. godinu.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT