Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Dana 21. svibnja 2018. godine Župan Karlovačke županije donio je Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Karlovačke županije po Javnom natječaju za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2018. godini.

Odluku

Tablica odobrenih programa

 

 

 

Dana 27. ožujka 2017. godine Župan Karlovačke županije donio je Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Karlovačke županije po Javnom natječaju za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2017. godini.

 

Odluka

Tablica prihvaćenih projekata

 

 

 

Pozivamo sve mlade u dobi između 15 i 30 godina starosti s

prebivalištem na području Karlovačke županije

da popune anketni upitnik na sljedećem linku:

 

http://capi.ipsosadria.com/hr/webcatioth/indexpopup.php3?id_project=335

Karlovačka županija u partnerstvu s udrugom Carpe Diem provodi projekt izrade Programa za mlade Karlovačke županije 2017. -2020. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Karlovačke županije.
Program za mlade je strateški dokument kojim se kroz definirane ciljeve, mjere i zadatke nastoji unaprijediti položaj mladih u Karlovačkoj županiji i poboljšati kvaliteta života mladih općenito.

 

Provedba Programa uključuje suradnju između mladih i donositelja odluka.
Prema Nacionalnom programu za mlade 2014. – 2017. potrebe mladih definirane su u nekoliko cjelina: informiranje i obrazovanje, zapošljavanje, poduzetništvo i stambena politika, zdravlje i socijalna politika, aktivno sudjelovanje, mobilnost i razvoj civilnog društva, kultura i slobodno vrijeme mladih.

 

Program za mlade izrađuje se na temelju evidentiranih podataka o potrebama mladih. Da bi se poštivala načela izrade takve strategije potrebno je uključiti što veći broj mladih, osoba i ustanova koje rade s mladima, relevantnih stručnjaka iz različitih područja te donositelje odluka.
Kako bi proces izrade Programa bio transparentan i otvoren, temeljen na realnim potrebama mladih u županiji, pozivamo sve mlade da se aktivno uključe u sam proces izrade Programa, popune anketni upitni, prijave se za sudjelovanje  na nekoj (ili na više njih) radionici koja ga najviše zanima, a nakon toga se uključe u javnu raspravu i sudjeluju/prate provedbu Programa daljnje 4 godine.

 

Dana 9. veljače 2017. godine Župan Karlovačke županije donio je odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Karlovačke županije po Javnom natječaju za potpore licenciranim pružateljima usluga pomoći u kući u 2017. godini.

 

Odluka

Tablica prihvaćenih projekata

 

 

 

Dana 24. kolovoza 2016. godine Župan Karlovačke županije donio je odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Karlovačke županije po Javnom natječaju za financiranje potpora za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i financijskih potpora za licencirane pružatelje usluga pomoći u kući u 2016. godini.

 

Odluka

Popis prihvaćenih projekata

 

Dana 6. lipnja 2016. godine Župan Karlovačke županije donio je Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Karlovačke županije po Javnom natječaju za dodjelu financijske potpore licenciranim pružateljima usluge pomoći u kući na području Karlovačke županije u 2016. godini.

Odluka

Popis prihvaćenih projekata

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT