Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0012 010

Ovotjedno izvješće izvjestiteljice-pročelnice Marine Jarnjević koja svakog tjedna na kolegiju župana podnosi izvještaj o radu na projektu obrane od poplave grada Ogulina, sadržavalo je nove pozitivne pomake na putu ka realizaciji projekta.
Naime, od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš izdana je lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja vod-izmještanje magistralnog vodovoda na prostoru retencije Ogulin.
Ujedno je pročelnica Jarnjević izvijestila da u prethodnom tjednu od strane županijskih pravnih timova koji rade po tzv. „Ogulinskom modelu“ podnesen prijedlog za potpuno izvlaštenje nekretnina za jednu česticu, provedene su usmene rasprave u postupcima izvlaštenja pred Uredom državne uprave za 19 katastarskih čestica, za 2 katastarske čestice sklopljen ugovor u suvlasničkom dijelu (preostali suvlasnički dio istih čestica u postupku izvlaštenja) te su za 2 katastarske čestice dostavljena rješenja o izvlaštenju.
Pomaci u realizaciji projekta su evidentni te svi sudionici u predmetnom projektu imaju maksimalan angažman u svom dijelu rada na projektu.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT