Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

czkz covid

U Uredu župana Karlovačke županije jučer je (četvrtak, 6. svibnja) održan sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima općina u Karlovačkoj županiji na temu kvalitetnijeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, na prostoru Karlovačke županije. Sastank je vodio župan Ivan Vučić, a uz njega još su bili prisustni i zamjenik župana Ivan Banjavčić te pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i turizam Karlovačke županije Vilim Magdić.     

            Osim problematike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, na sastanku se raspravljalo i o mogućnosti odricanja uplate zajedničkog prihoda po osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, budući se istog, po preporuci Ministarstva, Karlovačka županija odrekla, pa se jedinicama lokalne samouprave preporučilo da učine isto.

            Gradonačelnici i načelnici općina upoznali su župana i suradnike sa problemima s kojim se susreću pri raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH te je zaključeno da se o istom pismeno izvijesti Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

            Sastanku su se odazvali predstavnici svih gradova i općina u Karlovačkoj županiji izuzev općina Kamanje i Tounj.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT