Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Gradovi i većina općina u Karlovačkoj županiji su donijeli planove gospodarenja otpadom koji su u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Također, uloženi su veliki napori pri edukaciji stanovništva u vezi gospodarenja otpadom, jer sustav gospodarenja otpadom počinje od pojedinaca, svakog od nas. Tvrtka Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u suradnji sa Čistoćom Karlovac je održavala i kontinuirano će održavati edukativna predavanja po gradskim četvrtima, mjesnim odborima, školama i predavaonicama. Građani, a pogotovo mlađi uzrasti su pokazali veliku motiviranost i zainteresiranost za teme gospodarenja otpadom. Na mrežnim stranicama Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. je svakodnevno moguće pregledati prezentacije koje se tiču tematike otpada. U gradu Karlovcu već dulje vrijeme postoji reciklažno dvorište na kojem se može odvojiti i zbrinuti 33 vrste otpada, a zadnjih godina postoji i mobilno reciklažno dvorište koje mijenja pozicije u gradu kako bi što veći broj korisnika imao pristup istom.
Pokrenuti su pilot projekti dijeljenja kućnih kompostera i otpadomjera u sklopu priprema za uvođenje sustava automatske identifikacije i mjerenja broja pražnjenja posuda prema volumenu.
Županija je osviještena da je sustav gospodarenja otpadom kompleksan sustav na kojem treba neprestano raditi kako sa korisnicima tako i sa unaprjeđenjem infrastrukture.
Karlovačka županija aktivno je uključena u implementaciju održivog sustava gospodarenja otpadom. Organizirano je nekoliko zajedničkih sastanaka s predstavnicima gradova i općina sa područja Karlovačke županije.
Održan je sastanak s Ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem i suradnicima , na kojem su čelnici općina i gradova upoznali ministra s aktualnom problematikom u gospodarenju otpadom na svom području. Istovremeno su dobili informacije o mogućnostima povlačenja bespovratnih sredstava  za infrastrukturu i provedbu odvojenog prikupljanja otpada.
U organizaciji tvrtke „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.“ održan je sastanak predstavnika gradova, općina i komunalnih tvrtki s područja Karlovačke županije na temu implementacija Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Cilj sastanka bio je pridonijeti razmjeni dobrih praksi i ujednačavanju sustava gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije. U radu sastanka sudjelovala je gđa.  Sanja Radović Josić, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koja je prisutnima odgovarala na brojna pitanja vezana uz navedenu Uredbu.
Održan je i zajednički sastanak na temu unapređenja sustava odvojenog sakupljanja suhih reciklata.
Naši djelatnici aktivno rade na sustavu gospodarenja otpadom, moderniziraju infrastrukturu,  ulažu u vlastitu edukaciju te provode edukaciju stanovništva.
Informacije o aktivnostima Karlovačke Županije i jedinica lokalne samouprave opisane su u Objedinjenom izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu koje je Skupština Karlovačke županije usvojila na 10. sjednici Županijske skupštine 6. srpnja 2018. godine (Glasnik Karlovačke županije broj 26/18) detaljnije su opisane aktivnosti Jedinica lokalne samouprave i županije u 2017. godini.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT