Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

20190627 140642

Strategija Karlovačka županija - pametna županija bila je tema konferencije za medije održane u četvrtak, 27. lipnja, u Uredu župana Karlovačke županije.
Projekt su predstavili zamjenica župana Martina Furdek Hajdin i predstavnici tvrtki izrađivača Strategije InfoDom, Slavko Vidović i Leo Petrov te InfoCumulus, Damir Šohar.   

PROJEKT “KARLOVAČKA ŽUPANIJA – PAMETNA ŽUPANIJA”
    27. srpnja 2018. godine Karlovačka županija je osnovala Radnu skupinu za razvoj i provođenje projekta Karlovačka županija – pametna županija (u daljnjem tekstu: Radna skupina). Radna skupina ima 27 članova, od čega su 10 predstavnici Karlovačke županije, 8 predstavnici županijskih ustanova, 5 predstavnici gradova, a 4 člana su predstavnici općina. Predsjednica Radne skupine je zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.
    Projektom se želi, uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), digitalizacije i razvojnog koncepta pametnog grada i pametnih zajednica, poboljšati funkcioniranje županijske, gradske i općinske uprave te ostvariti sljedeće ciljeve:
1.    Demografska revitalizacija primjenom modernih rješenja koji utječu na kvalitetu života
2.    Ojačati konkurentnost gospodarstva Karlovačke županije na temelju znanja i inovacija
3.    Omogućiti održivo i racionalno upravljanje prirodnim resursima
4.    Povećati kvalitetu i standard života stanovnika Karlovačke županije efikasnim korištenjem javne infrastrukture.
    Zadatak Radne skupine je da, vodeći se ciljevima projekta, temeljem pregleda trenutnog stanja, odredi viziju i strateške ciljeve budućeg razvoja pametnih rješenja, tehnologija i aplikacija na području Karlovačke županije, do 2027. godine. Nakon određivanja vizije i strateških ciljeva, Radna skupina treba definirati konkretne mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti za ostvarenje vizije i strateških ciljeva.
    Da bi ostvarila postavljeni zadatak, Radna skupina je u ožujku 2019. godine pokrenula postupak nabave usluga za izradu Strategije i Akcijskog plana za provedbe strategije do 2022. godine. U provedenom postupku kao najpovoljnija je odabrana ponuda zajednice ponuditelja tvrtki InfoDom i InfoCumulus, s kojima je Karlovačka županija, 17. svibnja 2019. godine, sklopila ugovor o izradi. Vrijednost ugovorenih usluga iznosi 130.000,00 kn + PDV, a rok izrade konačne verzije traženih dokumenata je siječanj 2020. godine.

    Kako bi se u izradu ovih ključnih dokumenata Županije uključilo što više dionika, razrađene su tri vrste anketa kojima će se anketirati građane, članove Radne skupine, županijske i gradske ustanove, jedinice lokalne samouprave, tvrtke, obrte i OPG-ove, nositelje ruralnog razvoja i udruge građana. Anketa za građane i udruge  biti će postavljena na web stranicama Županije, Gradova i Općina, a može joj se pristupiti putem ove poveznice.
Ostale ankete uputit će se dionicima putem e-mailova.

   

20190627 140632

Predstavnici izrađivača Strategije tvrtki InfoDom i InfoCumulus

20190627 140638

Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin obrazložila je mogućnosti koje će ovim dokumentom dobiti Karlovačka županija

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT