Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

czkz covid

 1 20191113 0923260 001

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar, sa suradnicima, obišla je u srijedu, 13. studenog, mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Karlovac. S radom mobilnog palijativnog tima zamjenicu župana i suradnike upoznala je ravnateljica Doma zdravlja Karlovac Tatjana Šterk Tudić te članovi tima.

Uspostava sustava palijativne skrbi jedan je od prioriteta Republike Hrvatske i sastavni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. Cilj je poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanih s različitim bolestima. Karlovačka županija jedna je od prvih koja je donijela svoj Strateški plan razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2015.-2018., sukladno Nacionalnoj strategiji. Postavljeni su i minimalni standardi razvoja palijativne skrbi koje je potrebno osigurati u svakoj županiji, a koji su do danas realizirani. Tako je 2016. započela sa radom Posudionica pomagala pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovačke županije, a Mrežom javno zdravstvenih usluga osigurano je 20 palijativnih postelja u 3 županijske bolnice. U rujnu 2017. godine započeo je sa radom Centar za koordinaciju palijativne skrbi, a u rujnu 2019. mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Karlovac. U Centru su zaposlene dvije prvostupnice sestrinstva, a u mobilnom palijativnom timu liječnik specijalist i prvostupnica sestrinstva. Svi sadržaji su ugovoreni sa HZZO-om, a prema Mreži javnozdravstvene službe može se ugovoriti još jedan mobilni tim.

Karlovačka županija je iz vlastitih sredstava u 2018. godini izdvojila 42.000,00 kn za uspostavu registra palijativne skrbi. U 2019. godini je, uz redovno održavanje registra od 35.250,00 kn, nabavljeno vozilo u iznosu od 86.750,00 kn.

 1 20191113 090602 001

1 20191113 0920571 001

1 20191113 090339 001

1 20191113 091040 001 copy

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT