Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

czkz covid

 

79147825 549841312266262 6893962503433224192 n

Suradnjom Javne ustanove Nature Vive i izrađivača studije Urbanex d.o.o., u ponedjeljak, 16. prosinca, je u prostoru Područne škole u Kamanju održana radionica na temu Interpretacijskog plana špilje Vrlovke. Radi se o projektu izgradnje interpretacijskog i posjetiteljskog centra kod špilje Vrlovke, koja se nalazi na području općine Kamanje. Na radionicu su bili pozvani svi dionici koji sudjeluju i doprinose gospodarskom razvitku općine, od lokalne samouprave do kulturnih udruga i lokalnih poduzetnika. Svrha radionice je upoznavanje sudionika s djelatnostima koje bi mogle doprinijeti realizaciji Interpretacijskog plana. Dino Pečaver, u ime nositelja projekta Javne ustanove Nature Vive, predstavio je projekt izrade Interpretacijskog plana špilje Vrlovke. Predstavnik tvrtke Urbanex d.o.o. prezentirao je što se namjerava unaprijediti i na koji način brendirati prirodnu i kulturnu baštinu područja špilje Vrlovke kao zaštićenog područja u kategoriji geomorfološkog spomenika prirode i NATURA 2000 područja. Raspravljalo se o pristupu interpretaciji prirodnih i kulturnih sadržaja za turističko posjećivanje i edukacijsko – znanstvene programe. U ime Karlovačke županije prisustvovala je zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT