Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

DSCN7425

Na poziv ravnateljice Osnovne škole Žakanje Vesne Hajsan Dolinar i načelnika Općine Nikole Sopčića župan Karlovačke županije Ivan Vučić obišao je u utorak, 16. rujna, Osnovnu školu Žakanje i pripadajuću školsku športsku dvoranu, koja je u prošlotjednom nevremenu oštečena poplavom. Župan Vučić i njegov zamjenik Ivan Banjavčić te resorni županijski pročelnik Željko Šančić su u pratnji ravnateljice škole i načelnika Općine razgledali oštećene objekte i utvrdili štetu nastalu slijevanjem oborinskih voda uslijed loše riješenog sustava odvodnje oborinskih voda pri gradnji dvorane. Zaključeno je da se, obzirom da je školska športska dvorana novoizgrađena i pod garancijom, uputi Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, kao investitoru, zahtjev za sanacijom nastalih oštečenja, u okviru garantnog roka, a na trošak izvođača radova.

DSCN7429

Ulaz u športsku dvoranu također je bio potpuno poplavljen

DSCN7432

Stradala je i unutrašnjost nekih učionica

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT