Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

dsc 0018 1 001 

Povodom početka rada restorana studentske prehrane, u prostoru restorana Zrinski u Karlovcu, tvrtke Pleter-usluge d.o.o., predstavnici Karlovačke županije, Grada Karlovca, Veleučilišta u Karlovcu, Studentskog centra u Karlovcu te Studentskog zbora, obišli su restoran kako bi se uvjerili u organizaciju rada i kvalitetu pružanja usluge studentske prehrane. Nakon što je pružatelj usluge studentske prehrane u Karlovcu, krajem ljeta, otkazao Ministarstvu znanosti i obrazovanja produženje ugovora, došlo je do problema glede daljnjeg osiguranja studentske prehrane. Završetkom postupka iznalaženja rješenja, a po naputku i odobrenju resornog ministarstva (MZO), nakon dva raspisana natječaja od strane Veleučilišta u Karlovcu, odabrana je ponuda restorana „Zrinski“. S obzirom da, prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, iz 2013. godine, predviđena sredstva za prehranu nisu dostatna za današnje uvjete, osigurana su dodatna sredstva u visini od 17.400,00 kuna mjesečno plus PDV. Ta sredstva za korekciju cijene zajednički su osigurali Studentski centar Karlovac, Karlovačka županija i Grad Karlovac. Karlovačka županija stoga mjesečno izdvaja 5 tisuća kuna. Prema riječima direktora sektora ugostiteljstva tvrtke Pleter, Josipa Vrdoljaka, restoran je, nakon brojnih prilagodbi potrebnih za ispunjavanje funkcije restorana studentske prehrane, započeo s radom ovoga tjedna te dnevno priprema oko 400 obroka za studente. Izražena je zahvala Karlovačkoj županiji, Gradu Karlovcu i Studentskom centru što su preuzeli obavezu sufinanciranja prehrane do razine ekonomske cijene. Pohvale radu i kvaliteti restorana te uspješnom okončanju traženja rješenja za studentsku prehranu izrazili su i studenti preko predsjednice Studentskog zbora Tamare Ljikar. U ime Karlovačke županije nazočila je zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, koja je izrazila zadovoljstvo viđenim te što je napokon riješen problem studentske prehrane na zadovoljavajući način.

 dsc 0021 018

Željko Šančić izvjestio je o naporima koje je Studentski centar Karlovac uložio u iznalaženje rješenja za prehranu studenata u Karlovcu

dsc 0023 022

Josip Vrdoljak iz tvrtke Pleter objasnio način i mogućnosti rada restorana studentske prehrane

dsc 0024 022

Ivan Štedul s Veleučilišta u Karlovcu zahvalio je svim dionicima u ovom projektu

dsc 0032 018

Predsjednica Studentskog zbora Veleučilišta u Karlovcu Tamara Ljikar prenijela je zadovoljstvo studenata novim studentskim restoranom

dsc 0029 015

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar nakon obilaska restorana izrazila je zadovoljstvo što studenti ponovno imaju osiguranu prehranu

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT