Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

dsc 0002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar danas je, u pratnji ravnatelja Prirodoslovne škole u Karlovcu Nenada Klasana i vlasnika tvrtke SA Bišćan d.o.o. Alenka Bišćana, obišla Prirodoslovnu školu na kojoj je upravo završio projekt energetske obnove. Energetska obnova zgrade Prirodoslovne škole projekt je koji je finaciran EU sredstvima te decentraliziranim sredstvima Karlovačke županije. Vrijednost projekta je gotovo 6,6 milijuna kuna, od čega su EU sredstva preko 5,4 milijuna kuna, dok je Karlovačka županija osigurala 1,144.037,88 kuna. Europska sredstva osigurana su putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Predmet energetske obnove bila je zgrada škole sa školskom sportskom dvoranom. Zamijenjena je tako vanjska stolarija, ugrađena toplinska izolacija unutarnjih i vanjskih zidova, sanirani stropovi prema negrijanom krovištu, ugrađena LED rasvjeta te ugrađeno grijanje kombinacijom solara i plinske kotlovnice, a sve u svrhu povećanja energetske učinkovitosti. Novo energetsko stanje rezultiralo je povećanjem energetskog razreda zgrade iz D u B energetski razred.

Radove je izvela zajednica ponuditelja predvođena domaćom tvrtkom SA Bišćan d.o.o. koji su posao završili u ugovorenom roku.

Zamjenica župana izrazila je zadovoljstvo viđenim, izgledom i kvalitetom izvedenih radova, što će znatno doprinijeti uštedama u utrošku energenata te popraviti radno okruženje učenicima, profesorima i ostalim zaposlenicima.

medumat                

Kriza izazvana koronavirusom ukazala je na potrebu nabave dodatne medicinske opreme i uređaja za naše zdravstvene ustanove. Iz tog su se razloga djelatnici Karlovačke županije odrekli ovogodišnjih uskrsnica i tako prikupljena sredstva usmjerili za nabavu respiratora za potrebe naših bolnica.

Tako je, solidarnošću 153 zaposlenika Karlovačke županije, prikupljen iznos od 76.500 kuna koji će poslužiti za kupovinu jednog respiratora.

Uz već prethodno umanjenje plaće od 300 kuna po zaposleniku (dodatak na plaću), a ta su sredstva uplaćena na nabavu medicinske opreme iz Kine, ovo je već druga takva gesta svih zaposlenika Karlovačke županije usmjerena ka pomoći u borbi protiv koronavirusa.

 

dsc 0002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

U znak potpore prijateljskom Gradu i Provinciji Alessandria u Italiji, u zajedničkoj borbi protiv koronavirusa, Karlovačka županija osvijetlila je županijsku zgradu u bojama talijanske zastave. Podrška je to za sve koji svojim radom i zalaganjem, u ovim okolnostima korona krize, nastoje osigurati normalan život, kao i izraz pijeteta prema žrtvama. Provincija Alessandria pogođena koronavirusom te nažalost broji i velik broj žrtava. Ovo je gesta podrške našim prijateljima iz Italije s porukom da izdrže jer samo svi zajedno, disciplinirano i odgovorno možemo suzbiti ovu krizu. 

Zgrada Karlovačke županije biti će osvijetljena tijekom Velikog tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 19 do 23 sata. Jučerašnji početak ove akcije popratio je i župan Damir Jelić koji je prijateljima iz Italije uputio riječi podrške i ohrabrenja.

dsc 0005 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Zbog situacije s koronavirusom današnji kolegij župana s Općinom Draganić održan je elektroničkim putem. Župan Damir Jelić, sa svojim suradnicima, upoznao je kolegij Općine Draganić i načelnika Stjepana Bencetića s projektima Karlovačke županije. Predstavljeni su projekti demografije, problematika radnih mjesta, napose utjecajem koronavirusa, Centar za gospodarenje otpadom, katastarska izmjera na području Općine Draganić, izdavanje akata za gradnju, rad Javne ustanove Regionalna razvojna agencija JURRA-e kao i projekti ŽUC-a na području Draganića. Općina Draganić predstavila je svoje projekte i potrebe, od kojih je posebno istaknut projekt katastarske izmjere, vrijedan preko 6 milijuna kuna, kojeg sufinacira Karlovačka županija s iznosom od preko 1,8 miljuna kuna. Također su predstavljeni komunalni projekti uređenja prometnica te vodoopskrbe i odvodnje.

opcinadraganic logo

Jedna od važnijh točaka jučer održanog kolegija župana i Općine Draganić bila je katastarska izmjera u općini Draganić. Najveći je to i najvredniji projekt koji se provodi u općini Draganić. Ukupna vrijednost projekta je 6.025.500,00 kuna, od čega 40% finacira Državna geodetska uprava, a ostatak Općina Draganić, uz pomoć Karlovačke županije. Karlovačka županija je za tu namjenu izdvojila 1.807.650,00 kuna potpore Općini Draganić.

Ukupan broj katastarskih čestica iznosi 8051, a ukupna površina je 1339 hektara. Postupak izmjere katastarske općine Draganić podijeljen je u 5 grupa, a do danas je od strane izvoditelja izmjerena i predočena 1. grupa od 345  katastarskih čestica. Druga grupa čestica je izmjerena i djelomično predočena, dok je 3. grupa izmjerena i u pripremi za predočavanje. U grupi 4 i 5 započeta je izmjera terena ali je zbog krize s koronavirusom izvođač do daljnjeg obustavio sve radove. Radovi će se nastaviti čim se za to steknu javnozdravstveni uvjeti.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT