Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Vodstvo Karlovačke županije priredit će u utorak, 17. prosinca, tradicionalni predbožićni prijam za dekane rimokatoličkih dekanata sa prostora Karlovačke županije. Prijemu će također nazočiti i pomoćni biskup zagrebački mons. dr. Ivan Šaško te, u ime Gospićko-senjske biskupije, biskup mons. dr. Mile Bogović.             
Prijem će se održati u Uredu župana Karlovačke županije, s početkom u 10,00 sati.

Karlovačka županija prigodnim će programom, Danom otvorenih vrata, obilježiti 100 godina od gradnje zgrade Karlovačke županije tzv. Frolichove palače, na adresi Ambroza Vraniczanya 2 u Karlovcu. Program će se održati u utorak, 17. prosinca, s početkom u 12 sati, kada će građani imati priliku razgledati za tu prigodu postavljenu izložbu te, uz stručno vodstvo, obići zgradu i urede Karlovačke županije. Zainteresirani građani se za dolazak u zgradu Županije moraju prethodno najaviti na tel. 666-103 kako bi se mogao organizirati njihov obilazak..

dsc 0013 025 

Zamjenice župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin i Vesna Hajsan Dolinar održale su u ponedjeljak, 16. prosinca, konferenciju za medije na temu: Osvrt na rad Karlovačke županije u 2019. godini. Na konferenciji održanoj u restoranu Trgovačko-ugostiteljske škole u Karlovcu zamjenice župana predstavile su rad Karlovačke županije u 2019. godine pobrojavši sve projekte u svojem djelokrugu rada ustvrdivši da je odrađen velik posao utemeljen na projektima koje je Vlada Republike Hrvatske podržala na sjednici održanoj u Karlovcu te programu Karlovačke županije "407 za 047". Zamjenice su tom prigodom okupljenim novinarima te stanovicima Karlovačke županije poželjele sretne i mirne božićne blagdane te uspješnu Novu 2020. godinu.

fb img 1576416173490

U subotu, 14. prosinca, prigodnim je programom biti otvoren Advent u Karlovcu. Ova, već tradicionalna manifestacija, je programom i sadržajima bogatija no proteklih godina, kada je privukla velik broj posjetitelja i zaslužila brojne pohvale. Održana je tako Dječja adventska utrka, kao novina u ovogodišnjem programu, kao i Adventska utrka odraslihi. Proglašenjem pobjednika Adventske utrke održano je i svečano otvaranje Adventa. Program je nastavljen u večernjim satima zanimljivim koncertima i bogatom gastro ponudom, što je ponovo privuklo brojne Karlovačne i njihove goste. Svečanosti proglašenja pobjednika Adventske utrke i otvaranju manifestacije je u ime Karlovačke županije nazočila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

Sedmi sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru održat će se u ponedjeljak, 16. prosinca, u Domu mladih u Koprivnici. Na dnevnom redu će se naći teme: Informacija o četvrtom krugu poreznog rasterećenja; Informacija o predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem Europske unije; Informacija o statusu pripreme Nacionalne razvojne strategije 2030. uz objedinjenu raspravu po svim ovim točkama. Nakon sastanka uslijedit će potpisivanje Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama. Sastanak započinje u 13 sati, a potpisivanje Sporazuma u 15 sati. U ime Karlovačke županije skupu će nazočiti zamjenik župana Mirko Martinović.  

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT