Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

79147825 549841312266262 6893962503433224192 nDana 16. prosinca u Osnovnoj školi Kamanje, suradnjom Javne ustanove Nature Vive i izrađivača studije Urbanex d.o.o., održana je radionica na temu Interpretacijskog plana špilje Vrlovke. Radi se o projektu izgradnje interpretacijskog i posjetiteljskog centra kod špilje Vrlovke koja se nalazi na području općine Kamanje. Na radionicu su bili pozvani svi dionici koji sudjeluju i doprinose gospodarskom razvitku općine, od lokalne samouprave do kulturnih udruga i lokalnih poduzetnika. Svrha radionice je upoznavanje sudionika s djelatnostima koje bi mogle doprinijeti realizaciji Interpretacijskog plana. Dino Pečaver u ime nositelja projekta Javne ustanove Nature Vive, predstavio je projekt izrade Interpretacijskog plana špilje Vrlovke. Predstavnik tvrtke Urbanex d.o.o. prezentirao je što se namjerava unaprijediti i na koji način brendirati prirodnu i kulturnu baštinu područja špilje Vrlovke kao zaštićenog područja u kategoriji geomorfološkog spomenika prirode i NATURA 2000 područja. Raspravljalo se o pristupu interpretaciji prirodnih i kulturnih sadržaja za turističko posjećivanje i edukacijsko – znanstvene programe. U ime Karlovačke županije prisustvovala je zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin.

Vodstvo Karlovačke županije priredit će u utorak, 17. prosinca, tradicionalni predbožićni prijam za dekane rimokatoličkih dekanata sa prostora Karlovačke županije. Prijemu će također nazočiti i pomoćni biskup zagrebački mons. dr. Ivan Šaško te, u ime Gospićko-senjske biskupije, biskup mons. dr. Mile Bogović.             
Prijem će se održati u Uredu župana Karlovačke županije, s početkom u 10,00 sati.

img 549e3184c722d731eeb473043be53857 v

Sedmi sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru održava se se u ponedjeljak, 16. prosinca, u Domu mladih u Koprivnici. Na dnevnom redu su ove teme: Informacija o četvrtom krugu poreznog rasterećenja; Informacija o predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem Europske unije; Informacija o statusu pripreme Nacionalne razvojne strategije 2030. uz objedinjenu raspravu po svim ovim točkama. Nakon sastanka uslijedit će potpisivanje Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama. Sastanak je započeo u 13 sati, a potpisivanje Sporazuma je zakazano za 15 sati. U ime Karlovačke županije na skupu  sudjeluje zamjenik župana Mirko Martinović.  

dsc 0013 025 

Zamjenice župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin i Vesna Hajsan Dolinar održale su u ponedjeljak, 16. prosinca, konferenciju za medije na temu: Osvrt na rad Karlovačke županije u 2019. godini. Na konferenciji održanoj u restoranu Trgovačko-ugostiteljske škole u Karlovcu zamjenice župana predstavile su rad Karlovačke županije u 2019. godine pobrojavši sve projekte u svojem djelokrugu rada ustvrdivši da je odrađen velik posao utemeljen na projektima koje je Vlada Republike Hrvatske podržala na sjednici održanoj u Karlovcu te programu Karlovačke županije "407 za 047". Zamjenice su tom prigodom okupljenim novinarima te stanovicima Karlovačke županije poželjele sretne i mirne božićne blagdane te uspješnu Novu 2020. godinu.

Karlovačka županija prigodnim će programom, Danom otvorenih vrata, obilježiti 100 godina od gradnje zgrade Karlovačke županije tzv. Frolichove palače, na adresi Ambroza Vraniczanya 2 u Karlovcu. Program će se održati u utorak, 17. prosinca, s početkom u 12 sati, kada će građani imati priliku razgledati za tu prigodu postavljenu izložbu te, uz stručno vodstvo, obići zgradu i urede Karlovačke županije. Zainteresirani građani se za dolazak u zgradu Županije moraju prethodno najaviti na tel. 666-103 kako bi se mogao organizirati njihov obilazak..

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT