Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

dsc 0006 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

22. sjednicu Skupštine Karlovačke županije, održana danas (srijeda, 1. travnja), elektroničkim putem na kanalu You Tube-a Karlovačke županije. Zbog situacije vezane uz pandemiju koronavirusa i mjera opreza propisanih u cilju samozaštite, sjednica Skupštine održana je po prvi puta na ovakav način. Vijećnici su sudjelovali u radu sjednice putem video veze, dok se sjednica prenosila iz Velike vijećnice Grada Karlovca. Na dnevnom redu sjednice bile su 24 točke, koje su prema predloženom dnevnom redu u konačnici, nakon glasovanja vijećnika i prihvaćene.

 

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Županijske skupštine

 1. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine    PREZENTACIJA
 2. 3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije
 3. 4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine
 4.     Karlovačke županije
 5. 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu
 6.     GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 7.     PRILOG
 8. 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava
 9.     Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2019. godinu
 10. 7. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu - Obrazloženje uz Proračun
 11.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke
 12.         županije za 2020. godinu
 13.         OBRAZLOŽENJE  - dopuna odluke
 14. 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora za nabavu
 15.     antivirusne opreme s tvrtkom ZHEJIANG d.o.o. iz Zagreba
 16. 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke
 17.     županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 18.     Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. godini
 19. 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
 20.       plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu
 21. 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Županijskoj upravi za ceste      Karlovac
 22. 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju interesa za sklapanje Ugovora o zakupu s Javnom
 23.       ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije bez provođenja javnog
 24.       natječaja
 25. 13. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi
 26.           Karlovac, Domobranska 2, Karlovac, za realizaciju kreditnog zaduženja – sklapanje
 27.           ugovora o kunskom kreditu, vezano uz provedbu kapitalnog projekta A100160A
 28.           „Energetska obnova zgrade Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac na
 29.           adresi Struga 33, Karlovac“
 30.      b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Plaški, 143. Domobranske
 31.           pukovnije 1a, Plaški, za realizaciju kreditnog zaduženja – sklapanje ugovora o kreditu,
 32.           vezano uz provedbu kapitalnog projekta A100160A „Energetska obnova Osnovne
 33.           škole Plaški na adresi 143. Domobranske pukovnije 1a, Plaški“
 1. 14. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019.
 2.           godinu
 1.       b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu
 1. 15. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije
 2.       u 2019. godini
 3. 16. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke
 4.       županije u 2019. godini
 5. 17. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Strategiju Karlovačka županija – Pametna
 6.           županija
 7.       b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Akcijski plan provedbe strategije
 8.           Karlovačka županija – Pametna županija do 2022. godine
 9. 18. Davanje suglasnosti na Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za
 10.       razdoblje 2020.-2022. godine
 11. 19. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2019.
 12.       godini
 13. 20. Izvještaj o radu Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije za 2019. godinu
 14. 21. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2019. godinu
 15. 22. Davanje suglasnosti na:
 16.       a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019.
 17.           godinu
 18.       b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za
 19.            2019. godinu
 20. 23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva za izradu,
 21.       provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji
 22. 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora:
        a) OŠ "Vladimir Nazor" Duga Resa
        b) OŠ "Ivan Goran Kovačić" Duga Resa

 

 

LINK NA PRIJENOS UŽIVO

dsc 0008 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy 

Župan Damir Jelić podnio je izvješće o radu

dsc 0020 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy 

Sjednica pred praznim vijećničkim klupama, a vijećnici prate tijek sjednice on-line

img 20200401 092729

Rebalans županijskog proračuna predstavio je v.d. pročelnika za proračun i financije Davide Dujmić

dsc 0022 copy copy copy copy copy copy

Praćenje tijeka sjednice preko You Tube kanala Karlovačke županije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT