Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima, obići će u srijedu, 29. siječnja, radove na energetskoj obnovi Ambulante Banija Doma zdravlja Karlovac, na adresi Gaje Petrovića 2, u Karlovcu. Radovi na energetskoj obnovi ovog objekta u završnoj su fazi. Vrijednost projekta iznosi blizu 1,5 milijuna kuna, od čega su dobivena bespovratna sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 1.109.379,70 kn. Karlovačka županija projekt financira iznosom od 320 tisuća kuna iz decentraliziranih sredstava, dok Dom zdravlja Karlovac sudjeluje s 56 tisuća kuna vlastitih sredstava.

Radove na energetskoj obnovi izvodi tvrtka JUKIĆ-DAM d.o.o., a završetak projekta se očekuje u ožujku ove godine.

Župana i suradnike će s projektom i dinamikom izvođenja radova upoznati ravnateljica Doma zdravlja Karlovac Tatjana Šterk-Tudić i predstavnici izvođača.

Obilazak radova predviđen je za 9 sati.

 

 

dsc 2688

47. Zimska likovna kolonija ZILIK svečano je otvoren u ponedjeljak, 27. siječnja, u prostoru Gradskog kazališta Zorin dom u Karlovcu. Ovogodišnji ZILIK otvorila je izložba akademskog slikara Damira Facana-Grdiše, pod nazivom “Konforntacija prostora”.

Autor izložbe uz samo slikarstvo bavi se i ilustracijom i restauracijom za zidno slikarstvo. Ilustrirao je brojne dječje slikovnice što ga dodatno povezuje sa ZILIK-om, a uz Zorin dom ga veže restauracija stropa dvorane u kojoj je održana i sama svečanost.

Ove su godine po prvi puta izabrani sudionici Velikog ZILIK-a putem natječaja. Također, ove godine Veliki ZILIK ponovno poprima međunarodni karakter sudjelovanjem umjetnika iz Crne Gore, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine.

47. ZILIK trajat će od 27. do 31. siječnja, tijekom kojeg će se održati brojne likovne radionice za djecu, a autori će već po tradiciji sva svoja ovdje nastala djela ostaviti u bogatom fundusu ZILIK-a.

Svečanom otovorenju 47. ZILIK-a je u ime Karlovačke županije nazočila pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Maja Vučinić Knežević.

dsc 0001 copy copy 

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održan je u ponedjeljak, 27. siječnja, u Plaškom, u prostoru OŠ Plaški. Na kolegiju, na kojem je sudjelovao i kolegij Općine Plaški na čelu s načelnikom Perom Damjanovićem, te zastupnik u Hrvatskom saboru Tomislav Lipošćak, raspravljalo se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Plaškog. Razgovaralo se tako o demografiji, radnim mjestima, Intervencijskom planu, državnoj imovini na području Plaškog, Regionalnom centru kompetentnosti, radu i projektima Razvojne agencije JURRA, projektima obnove županijskih cesta na području Plaškog. Spomenuti su i najvažniji projekti Općine Plaški među koje spadaju izgradnja doma DVD-a Plaški, vrijedna 7,3 milijuna kuna, u kojeg bi se preselile i općinske službe, asfaltiranje prometnica, u vrijednosti 3 milijuna kuna, rekonstrukcija vodovodne mređe, također vrijedne 3 milijuna kuna. Pohvaljen je program ZAŽELI kojim je zaposleno 25 žena na poslovima skrbi o starijim i nemoćnim osobama, vrijedan 4,6 milijuna kuna. Općina je izrazila želju i potrebu nabavke komunalnog stroja, nastavka uređenja kina u Domu kulture kao i rješavanje zemljišnih knjiga i problematike državne imovine, gdje se posebno ističu problemi tvornice celuloze, groblja Međeđak, bivše vojarne kao i stambenog zbrinjavanja.

Načelnik i zamjenik načelnika posebno su pohvalili projekte Karlovačke županije u zdravstvu i školstvu, projekt KAŽU zdravlje, kojim je uređena i opremljena ambulanta u Plaškom, te energetska obnova osnovne škole. O energetskoj obnovi škole više je govorio ravnatelj Osnovne škole Plaški Vlatko Kulić, koji je spomenuo da će se ovim projektom, vrijednim 6,3 milijuna kuna, u potpunosti energetski obnoviti školska zgrada. Radovi bi trebala završiti do lipnja ove godine. Najvrednija je to investicija u Plaškom u posljednjim desetljećima.

Nakon održanog kolegija župan i suradnici su posjetili jedanaesteročlanu obitelji Bajt u Plaškom, kojima je župan Damir Jelić uručio paket s osnovnim životnim namirnicama te pelenama za djecu, kao pomoć Karlovačke županije.

Na kraju posjete Plaškom župan je obišao Ateljea Janja Gora gdje je vlasnik Branko Šupica goste upoznao s radom ovog umjetničkog ateljea koji se bavi izradom i predstavljanjem predmeta od keramike te organizacjom međunarodnih radionica keramike.

img 20200124 wa0009 copy

Godišnja skupština Pčelarskog društva Karlovac održana je u petak, 24. siječnja, u maloj dvorani Školske športkske dvorane Mladost u Karlovcu. Pčelarsko društvo Karlovac osnovano je 1930. godine i ove godine obilježava 90 godina neprekidnog uspješnog rada. Društvo spada u jedno od najdugovječnijih društava na području Karlovačke županije i svojim radom može poslužiti kao primjer mnogim drugim udrugama. Društvo danas okuplja aktivnih 203 člana (pčelara), a redovito održavaju edukacije za članove kroz pčelarsku školu i na taj način potiče bavljenje pčelarstvom mlađih naraštaja. Karlovačka županija redovito prati i podupire rad ovog društva i kroz financijske potpore i kroz organizacijske aktivnosti i programe kao što su Medni dan u školama, Dani meda u Karlovcu te druge turističke i promotivne manifestacije.

Skup je u ime Karlovačke županije, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo, pozdravio Željko Fanjak.

dsc 0025 copy copy copy copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa svojim zamjenicima i pročelnicima posjetio je u ponedjeljak, 27. siječnja, Atelje Janja Gora u Janjoj Gori kod Plaškog. U društvu načelnika Općine Plaški Pere Damjanovića, njegova zamjenika Ivana Šege te zamjenice i zamjenika župana Vesne Hajsan Dolinar i Mirka Martinovića župan je razgledao prostor Ateljea i izložene umjetničke, uglavnom unikatne predmete, izrađene u ovoj radionici. Sa radom i djelovanjem Ateljea goste je upoznao vlasnik Branko Šupica, koji je predstavio aktivnosti kojim se ovaj Atelje bavi, prikazao načine izrade te predmete koji su produkt ovog umjetničkog ateljea. Ovaj se atelje bavi izradom umjetničkih, unikatnih predmeta od keramike, organizira radionice, a prepoznat je u svijetu i po organizaciji do sada 14 međunarodnih radionica keramike, tijekom kojih je okupio sudionike iz čitavog svijeta te zaslužio mnoge pohvale za visoku razinu organizacije i provedbe radionica, a posebno ozračje koje ondje vlada. Branko Šupica zahvalio se tom prigodom Karlovačkoj županiji i Općini Plaški za potporu koje pružaju Ateljeu pri organizaciji ovih manifestacija. Župan Jelić naglasio je kako je Karlovačka županija prepoznala kvalitetu i trud te je čestitao obitelji Šupica na ustrajnosti i stalnom ulaganju u proširenje sadržaja i proizvoda što već pozitivno utječe na turističku ponudu ovog kraja i doprinosi njegovu ekonomskom oporavku.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT