Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Adresa: Haulikova 14, 47000 Karlovac

Telefon: 047/609-170
Telefaks: 047/609-175

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnik:

Željko Fanjak, mag. oec. - 047/609-170

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Administrativni tajnik:

Ana Jaušovec - 047/609-170

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo:

Matija Furač, mag. oec.  - 047/609-172 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viši stručni suradnik za komunalne poslove i infrastrukturu: 
Branka Šeketa, dipl. inž. prometa - 047/609-166

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za energetiku:
Dragutin Tropčić, dipl. inž. elektrotehnike - 047/609-168

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za lovstvo:

Vilim Magdić, dipl.ing.šum. - 047/609-169

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za poljoprivredu:

Kristina Magdić, dipl.ing.agr. - 047/609-177

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 Djelatnosti:

1. Gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo

  •   praćenje i analiza stanje u gospodarstvu, pružanje informacija i kreiranje izvješća za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, te resornog Ministarstva
  •   praćenje i analiza malog i srednjeg poduzetništva, predlaganje i provedba mjera promicanja, razvoja i sustavnog unapređenja poduzetništva na području Županije
  •   provedba konkretnih projekata poticanja i razvoja poduzetništva, informiranje i savjetovanje poduzetnika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za poduzetničke kredite Povjerenstvu. Suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita, kontrola i vođenje evidencije o isplaćenim sredstvima za subvencije kamata, kao i sva tekuća i konačna izvješća o provođenju projekta
  •   provođenje projekta institucionalne podrške razvoju poduzetništva, a posebice županijski projekt razvoja poduzetničkih zona. Kontaktiranje i informiranje poduzetnika o uvjetima i pogodnostima ulaganja na području Županije, te izrada potrebitih akata i izvješća vezanih na provođenje projekta

Djelatnosti:

1. Komunalni poslovi i poslovi iz područja komunalne infrastrukture
2. Promet
3 Ostali poslovi


1. Komunalni poslovi i poslovi iz područja komunalne infrastrukture

 

○ vođenje evidencije o visini:  komunalne naknade, komunalnog doprinosa, cijena komunalnih usluga i naknadi za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u gradovima i općinama na području županije;

○   praćenje potreba za ulaganjem u komunalnu infrastrukturu na području županije, utvrđivanje prioritetnih projekata izgradnje komunalne infrastrukture, priprema izvješća i drugih akata za potrebe rada Župana i Županijske skupštine;

○    obavljanje ostalih poslova iz područja komunalnog gospodarstva;

 
2. Promet

○     provođenje upravnog postupka u predmetima zahtjeva prijevoznika za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog  prijevoza putnika, izdavanje dozvola te vođenja upisnika izdanih dozvola, sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine“ broj 82/13) i Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (“Narodne novine“ broj 114/15);

○   suradnja sa Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Karlovac u svrhu usklađenja županijskih voznih redova;

○   obavljanje ostalih poslova iz područja prometa.

 

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 4)

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 5)

 

Vozni redovi (knjiga 4)

 

Vozni redovi (knjiga 5)

 

 
STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 
STUDIJU PROMETNOG RAZVOJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 26.10.2015. godine

 

Informacija o Odluci o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Sažetak Projektnog zadatka, ciljevi i programska polazišta

 

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

O D L U K A o upućivanju Strateške studije o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrta prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na javnu raspravu

 Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o strateškoj Studiji o utjecaju studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

PRILOG 1.

- Preslika Odluke o upućivanju Strateške studije o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrta prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na javnu raspravu

- Preslike dokaza objave Odluke o upućivanju Strateške studije o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrta prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na javnu raspravu

PRILOG 2.

- Preslika Obavijesti o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji o utjecaju Studije prometnog  razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

- Preslike dokaza objave Obavijesti o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji o utjecaju Studije prometnog Karlovačke županije na okoliš i Nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

PRILOG 3.

-Preslika dokaza objave predmeta javne rasprave na internetskoj stranici Karlovačke županije

PRILOG 4.

-Preslika bilješke iz Knjige primjedbi

PRILOG 5.

-Preslika Zapisnika sa javnog izlaganja o Strateškoj studiji o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

- Preslika Potpisne lista nazočnih na javnom izlaganju

PRILOG 6.

- Preslika dopisa Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku Karlovačke županije od 07. studenog 2016. godine

- Preslika arhivskog primjerka dopisa Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku Karlovačke županije od 07. studenog 2016. Godine

- Preslike povratnica-obavijesti o prijemu 

PRILOG 7.

- Preslike pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi

PRILOG 8.

- Očitovanja Izrađivača i Ovlaštenika na zaprimljena mišljenja, prijedloge i primjedbe 

 

 

 

ENERGETSKI DOKUMENTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Karlovačke županije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT