Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

 

 

SEKTOR POLJOPRIVREDE

 

DJELATNOSTI:

 

 • provođenje programa kreditiranja poljoprivrede na području županije, informiranje i savjetovanje poljoprivrednika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za kreditiranje, kontrola namjenskog korištenja, suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita
 • predlaganje i provođenje Programa potpora Karlovačke županije za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, informiranje poljoprivrednika, 
 • suradnja s resornim Ministarstvom i provođenje Zakonskih regulativa 
 • suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim županijama i ostalim institucijama na provođenju pojedinih programa za unapređenje poljoprivrede
 • organiziranje i sudjelovanje na stručnim skupovima i manifestacijama koje promiču poljoprivrednu proizvodnju
 • praćenje stanja u poljoprivredi i pripremanje izvješća o ostvarenim potporama u poljoprivredi i drugo

 

poljoprivreda

 

 

 

SEKTOR TURIZMA

 

DJELATNOSTI:

 

 • praćenje stanja u turizmu, analiza i priprema izvješća o ostvarenim rezultatima u turizmu
 • priprema i predlaganje aktivnosti i projekata za kontinuirani razvoj turističke ponude
 • osmišljavanje turističke strategije i praćenje rezultata aktivnosti u turizmu Županije
 • suradnja s gradovima i općinama te turističkim zajednicama u aktivnostima vezanim uz turizam
 • vođenje stručnih i administrativnih poslova vezanih uz javne pozive za turističku namjenu

 

rastoke

 

 

 

SEKTOR ŠUMARSTVA

 

DJELATNOSTI:

 

 • praćenje stanja u šumarstvu
 • poticanje i pomaganje udruživanja šumovlasnika u cilju podizanja kvalitete šuma stručnim gospodarenjem i nadzorom

  

 

 

SEKTOR LOVSTVA

 

DJELATNOSTI:

 

 • praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnine, pripremanje i provođenje akata vezanih uz javne pozive za razvoj lovstva u Županiji te akata propisanih Zakonom o lovstvu
 • priprema natječaja za zakup lovišta, kao i produljenje zakupa sukladno Zakonu o lovstvu
 • vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela koja imenuje Župan i Županijska skupština

 

 svinjica

 

 

ZAKONSKA REGULATIVA

 

POLJOPRIVREDA

 

 • Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)
 • Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13)
 • Zakon o provedbi uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 80/13)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13)

 

TURIZAM

 

 • Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst (NN: 68/07; 88/10; 30/14; 89/14)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst (NN: 138/06; 152/08; 43/09; 88/10; 50/12; 80/13; 30/14; 89/14)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst (NN: 152/08; 88/10)
 • Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst (NN: 152/08, 59/09; 97/13; 158/13; 30/14)
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku provedbe i privatizacije (NN 92/10)

 

ŠUMARSTVO I LOVSTVO

 

 • Zakon o šumama (NN 140/05)
 • Zakon o lovstvu (NN: 140/05; 75/09)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN: 70/05; 57/11)

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT