Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

zelimir vujnovic web srna      

foto: Želimir Vujinović
Karlovačka županija raspisala je Javni poziv za poticanje lovstva u Karlovačkoj županiji za 2019. godinu. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva za 2019. godinu je 800.000,00 kuna. Najviši iznos potpore je 50.000,00 kuna po korisniku.

Prihvatljivi korisnici su: Lovoovlaštenici lovišta na području Karlovačke županije, odnosno pravne ili fizičke osobe koje su stekle pravo lova u lovištu na području Karlovačke županije na temelju Zakona o lovstvu, a na području Karlovačke županije imaju jedno ili više lovišta.
Javni poziv otvoren je od 13.11. – 13.12.2019. godine i objavljen je na službenim mrežnim (web) stranicama Karlovačke županije: www.kazup.hr

Zahtjevi se mogu podnijeti za slijedeće mjere (aktivnosti):

MJERA 1. GOSPODARENJE S DIVLJAČI, ZAŠTITA DIVLJAČI I LOVIŠTA
Prihvatljive aktivnosti: Unos sitne pernate divljači, Unos dlakave divljači, Osiguranje lovišta od šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama, štete na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima, i šteta na divljači, Sprečavanje šteta od divljači, Nabavka opreme za potrebe uzgoja i zaštite divljači u lovištima, Nabavka sredstva i opreme za dezinfekciju u cilju sprečavanja ASK.

MJERA 2. IZRADA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA
Ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih, adaptaciju i legalizaciju postojećih lovačkih domova, pomoćnih objekata i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači i Izrada lovno-turističkih promidžbenih materijala u svrhu promidžbe i informiranja

MJERA 3. POVEĆANJE KVALITETE INFRASTRULTURE U LOVIŠTIMA
Adaptacija, izgradnja i opremanje objekta za obradu i čuvanje mesa divljači, Izgradnja, uređenje i opremanje (opremanje-namještaj, bijela tehnika, sanitarije, informatička oprema, komplet za ocjenjivanje trofeja divljači) lovačkih domova s popratnim sadržajima i Uređenje i opremanje lovačkih streljana

MJERA 4. GOSPODARSKE MANIFESTACIJE
Organizacija edukacija, natjecanja i lovačkih svečanosti i Prezentacija na sajmovima i izložbama.

Prijavitelj se može temeljem Javnog poziva prijaviti za najviše 3 aktivnosti, a ukoliko se korisnik prijavi na aktivnost 1.6. ista se ne ubraja u najviši broj prijavljenih aktivnosti po korisniku.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT