Dan Opće bolnice Karlovac

ob karlovacU spomen na vizionara koji je omogućio razvoj modernog zdravstva u Karlovcu i županiji  Opća bolnica Karlovac slavi svoj dan.14. siječnja. Naime, tog datuma 1844. godine umro je Nikola Šebetić, a svu svoju zemlju oporučno je ostavio za gradnju tadašnje Opće bolnice Dubovac. 

178 godina nakon smrti  dobrotvora OB Karlovac je moderna bolnica sa 137 specijalista od kojih 76 ima užu specijalizaciju i sa 68 liječnika na specijalizaciji. OB Karlovac, bolnica je koja prati stručni i znanstveni napredak i na taj način pokušava stanovništvu naše i okolnih županija pružiti zdravstvenu zaštitu na najvišoj razini. U posljednje dvije godine u epidemiji novog korona virusa,  organizacijski i stručno svim pacijentima nastojala se osigurati potpuna skrb bez obzira na teže uvjete rada uzrokovane povećanim brojem pacijenata hospitaliziranih zbog bolesti Covid-19.

Svim zaposlenicima OB Karlovac čestitamo Dan opće bolnice Karlovac!