Kontinuirana edukacija

IMG 20201001 090309U Upravnom odjelu za financije Karlovačke županije održana je online edukacija na temu web planiranja proračuna u sustavu Infomare. Na edukaciji, koja je organizirana u tri grupe, prisustvovali su djelatnici uključeni u sustav planiranja proračuna, županijski proračunski korisnici u osnovnom i srednjem školstvu, te zdravstvu i socijalnoj skrbi. Na održanoj edukaciji prezentirane su sve potrebne informacije u vezi postupka web planiranja proračuna. Web planiranjem proračuna ubrzava se proces proračunskog planiranja i omogućava Županiji i korisnicima  brz i jednostavan način unosa podataka. Webinar je održan putem platforme zoom i korisnici su mogli direktno prisustvovati i raditi na webinaru.