Vijesti     -     Kontakti

Održana edukacija geoinformacijskog sustava za gradove i općine

GIS edukacija 7U četvrtak, 17. ožujka, u dvorani Karlovačke županije, održana je edukacija Geoinformacijskog sustava (GiS) u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., STREAM - Strateški razvoj sustava obrane od poplava. Edukaciji su prisustvovali županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar, sa suradnicima te gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave s načelnicima Stožera civilne zaštite.

Radionica je održana u organizaciji ugovorene tvrtke Promet i prostor Zagreb, u nadležnosti direktora Ivana Močnika, sa suradnicima. Odrađena nadogradnja GIS sustava obuhvaća uslugu nadogradnje GiS sustava Karlovačke županije za potrebe sustava obrane od poplava u slojevima prostornih podataka, implementacijom programskog modula eIntervencije te obuhvaća uslugu uvezivanja i razmjene podataka iz GiS-a među žurnim službama (web servis) i IT sustavima.

Operativne snage civilne zaštite potrebno je opremiti odgovarajućom opremom za provedbu složenih intervencija prilikom poplava, a strateškim planom organizirati sustav komunikacije prilikom intervencija. Sve te elemente potrebno je uvezati u jedan sustav, a to se postiže nadogradnjom postojećeg geoinformacijskog sustava (GiS).

Samo neke od izdvojenih funkcionalnosti sustava su višekriterijska atributna i prostorna pretraga, samostalno dodavanje novih, unos i izmjena postojećih, izvoz (eksport) podataka, print kartografskih pregleda u PDF, mogućnost otvaranja neograničenog broja korisnika i njihovog određivanja administratorskih ovlasti i prava pristupa podacima na području jedinica lokalne samouprave.

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost