Održane sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice Karlovačke županije

DSC 0005

Zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin predsjedala je danas održanim sjednicama Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice Karlovačke županije. Tako je na 4. sjednici Turističkog vijeća predstavljen Rebalans financijskog plana za 2020. godinu, prihvaćen je Prijedlog Programa rada za 2021. godinu, zajedno s financijskim planom.

Plan rada za 2021. godinu izrađen je prema novoj metodologiji, u skladu s redefiniranim zadaćama za regionalne turističke zajednice, sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. Navedeni dokumenti biti će objavljeni na web stranici TZKŽ.

Na 5. sjednici Skupštine donesen je Rebalans fnancijskog plana za 2020. godinu, usvojen Program rada s financijskim planom za 2021. godinu te usvojen novi Statut Turističke zajednice Karlovačke županije.