Projekt izgradnje sustava obrane od poplava kvalitetno napreduje

HV 30082022 7U utorak, 30. kolovoza u Karlovcu je održan koordinacijski sastanak na temu projekta izgradnje sustava obrane od poplava Grada Karlovca, provedba projekta aglomeracije te projekt izgradnje izgradnje vodoopskrbnog sustava Lička Jesenica - Rakovica.

U organizaciji Grada Karlovca, sastanku su nazočili državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić, direktor VGO za srednju i donju Savu Davorin Piha, županica Martina Furdek Hajdin sa suradnicima, gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić sa suradnicima, direktorica Vodovoda i kanalizacije Karlovac Katarina Malenica te voditeljica Ispostave HV u Karlovcu Biljana Željeznjak sa suradnicima. 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1. faza- karlovačko područje“ vrijedan je 539,7 milijuna kuna, a potpisan je dana 27. prosinca 2021. godine.

Obiđena su gradilišta na nasipima uz Koranu i Mrežnicu uzvodno od ušća, koji su za zaštitu naselja Mala Švarča, Logorište i Turanjski Poloj, na kojima je izgrađeno je 5734 metara nasipa i radovi su dovršeni u rujnu 2021. godine, a sredinom veljače ove godine održan je tehnički pregled izvedenih radova i ishođena je privremena uporabna dozvola.

Obišla se i druga lokacija izgradnje nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice, te regulacija potoka Sajevac vezana uz izgradnju državne ceste D1- splitski pravac- brza cesta kroz Karlovac.

Nasipi u izgradnji uz Koranu i Mrežnicu u dužini su oko 3365 metara, a regulacija potoka Sajevac u dužini 2995 metara. Planirani dovršetak radova je prosinac 2022. godine.

Treća obiđena lokacija je izgradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice. U izgradnji je sveukupno 4.531 metar armirano-betonskog zaštitnog zida i obaloutvrde i 7475 metara nasipa, a projekt je podijeljen u šest etapa (šest građevinskih dozvola).

Županica Martina Furdek Hajdin potvrdila je da radovi teku kvalitetno te je zadovoljna suradnjom svih razina i institucija. Naglasila je da se kroz brojne projekte ulaže u naše čiste i bistre rijeke, koje su naše najveće bogatstvo.

Gradonačelnik Damir Mandić izrazio je zadovoljstvo dinamikom radova na području grada Karlovca. Aglomeracija također ide svojim tijekom, a vjeruje da će svi radovi biti izvršeni u planiranim roku.

Generalni direktor Zoran Đuroković naglasio je da će se do kraja godine završiti radovi na nasipima na Korani i Mrežnici, a završen je nasip u Logoristu. Trenutni fokus je na radovima na lokaciji Selce-Rečica, a vrijednost je 125 milijuna kuna.

Državni tajnik Mario Šiljeg naglasio je da je projekt obrane od poplava jedan od najvažnijih projekata Ministarstva gospodarstva I održivog razvoja jer njegova ukupna vrijednost premašuje 1,6 milijardi kuna. Republika Hrvatska ulaže napore da podigne razinu obrane građana i njihove imovine od poplava. 

Redovna, kontinuirana i kvalitetna komunikacija i koordinacija nacionalne, regionalne i lokalne razine pospješuje stupanj realizacije brojnih projekata na zadovoljstvo građana Karlovačke županije.