Razvoj outdoor turizma Karlovačke županije

quad2Ljepote Karlovačke županije već odavno su prepoznate među turistima koji ju posjećuju. Uz prirodne ljepote sve je više i dodatnih sadržaja koji obogaćuju turističku ponudu ovoga kraja. Jedan od njih je i aktivan/outdoor turizam koji je definiran i Strategijom razvoja turizma Karlovačke županije do 2025.godine.

Program unapređenja turizma Karlovačke županije u 2022. godini provodio se putem Javnog poziva koji je trajao od 21. ožujka do 21. travnja 2022. godine u ukupnoj vrijednosti osiguranih sredstava od 1.200.000,00 kn.

Quad Karlovac 4 rijeke jedna je od manifestacija koja je dobila sredstva po Javnom pozivu Karlovačke županije,a  održala se danas u Dugoj Resi, na obali rijeke Mrežnice. U ime Karlovačke županije događaju je nazočio pročelnik Ureda županice Branko Zoretić.

Quad Karlovac 4 rijeke, kako ističu organizatori je na području Karlovačke županije jedini takav oblik aktivnog turizma koji je privlačan brojnim ljudima što dokazuje i činjenica okupljanja velikog broja ljudi na lokaciji održavanja manifestacije kao i odaziv ljudi na vožnje quadom. Uvelike se obogaćuje turistička ponuda  Karlovačke županije kao i promoviranje ostalih turistički zanimljivih lokacija županije.