Županica Martina Furdek Hajdin posjetila je Medicinsku školu Karlovac

DSC 0034U srijedu, 07. travnja 2021. godine, županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, zajedno sa zamjenicom župana Vesnom Hajsan Dolinar, posjetila je Medicinsku školu Karlovac. Ravnateljica Jasminka Štajcer provela je dužnosnice kroz školske kabinete kao što su kabinet za zdravstvenu njegu, računalni kabinet te kabinet za farmacetskog tehničara. Karlovačka županija je za potrebe škole u 2020. godini financirala nabavu digestora u vrijednosti 129 tisuća kuna. Digestor je poseban laboratorijski uređaj koji, u obliku posebnog ormara, služi za izvođenje različitih kemijskih postupaka i pokusa, a koji su opasni za zdravlje čovjeka.

Medicinsku školu Karlovac pohađa 326 učenika u 14 razrednih odjela te je važno napomenuti kako veliki broj učenika dolazi iz drugih županija kao što su Sisačko - moslavačka, Primorsko - goranska, Splitsko - dalmatinska, a koji borave u učeničkim domovima u Karlovcu i Dugoj Resi. Zbog velikog broja učenika, škola ima organiziranu nastavu na dvije lokacije, u Medicinskoj školi te u prostorima Gimnazije Karlovac. Kako bi se omogućio prelazak škole u jednu smjenu na istoj lokaciji te organizaciju nastave u specijaliziranim učionicama, kabinetima i laboratorijima, potrebna je dogradnja škole. Projekt dogradnje omogućio bi i mogućnost uvođenja novih deficitarnih zanimanja te bi se energetski obnovila postojeća zgrada škole. Ukupna vrijednost projekta iznosi 40 milijuna kuna. Projekt dogradnje Medicinske škole Karlovac jedan je od prioriteta Karlovačke županije te se neprestano komunicira sa resornim ministarstvima o mogućnostima financiranja i nadolazećim natječajima.

U suradnji sa Hrvatskih šumama te Šumarskom i drvodjelskom školom Karlovac, Medicinska škola Karlovac aktivno radi na realizaciji uspostavljanja učionice na otvorenom, čime bi omogućila učenicima rad u prirodi i te kvalitetno mjesto za boravak učenika u vanjskom prostoru škole.