Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Povremena radna tijela / Savjet za sigurnost prometa

Članovi

Članovi

1. DUBRAVKO GALIĆ, predsjednik

2. JOSIP VLAŠIĆ, zamjenik predsjednika 

3. MIRO ŠKRGATIĆ, član

4. DAVOR BOLJKOVAC, član 

5. MARIO VRABAC, član 

6. JURAJ PALAJSA, član

7. ANTONIA PERKOVIĆ BLAŠKOVIĆ, članica 

8. DARKO BEBIĆ, član 

9. TOMISLAV MARIĆ, član 

BRANKA ŠEKETA KARLOVIĆ, tajnica Savjeta 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost