Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv Jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje izrade Programa zaštite divljači na području Karlovačke županije u 2021. godini

Odluka o dodjeli potpore jedinicama lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji u 2021. godini za sufinanciranje izrade Programa zaštite divljači

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Datum objave Javnog poziva: 15. listopad 2021.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 29. listopad 2021.

Cilj ovog Javnog poziva je potaknuti jedinice lokalnih samouprava na izradu i provođenje Programa zaštite divljači na području Karlovačke županije u 2021. godini, sukladno članku 47. Zakona o lovstvu.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
1) Javni poziv
2) Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2021. godinu

Odluka o dodjeli potpore za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2021. godinu 

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.
Datum obajave: 28.rujna 2021.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 28.listopada 2021.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za provođenje projekata iz područja lovstva, koji su u programu rada Upravnog odjela za gospodarstvo, a odnose se na:

  • MJERA 1. GOSPODARENJE S DIVLJAČI, ZAŠTITA DIVLJAČI I LOVIŠTA
  • MJERA 2. IZRADA DOKUMENTACIJE I PROMIDŽBENOG MATERIJALA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA
  • MJERA 3. POVEĆANJE KVALITETE INFRASTRULTURE U LOVIŠTIMA
  • MJERA 4. PREZENTACIJE I EDUKACIJE IZ PODRUČJA LOVSTVA

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
1) Javni poziv
2) Odluka o raspisivanju Javnog poziva
3) Upute za prijavitelje


Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam natječaj, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2021.godini

 
Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo,poljoprivredu,turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2021.godini
 
Prijave na natječaj se primaju u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
 
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.
Datum obajave: 27.rujna 2021.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 27.listopada 2021.
 
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
 
OBRASCI ZA PRIJAVU PROGRAMA:
4) Obrazac opisa programa
5) Obrazac proračuna
 
OBRASCI ZA PROCJENU KVALITETE
7) Obrazac za procjenu kvalitete
 
PO ODOBRAVANJU SREDSTAVA OD KORISNIKA ĆE SE ZATRAŽITI SLJEDEĆE:
9) Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe
10) Potvrda o nepostojanju duga
 
OBRASCI ZA PROVEDBU PROGRAMA:
12) Obrazac opisnog izvještaja
13) Obrazac financijskog izvještaja
 
 
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)
 
VAŽNO!! Pitanja vezano za sam natječaj, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te telefonskim putem na broj telefona: 047 666 138.

 

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini

Odluka o odabiru projekata i dodijeli sredstava temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini

Lista prvenstva projektnih prijava po Javnom pozivu za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini

Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini

Prijave se podnose od 16. ožujka 2021. godine do 16. travnja 2021. godine.

Obrasci za prijavu:

Mjera 1. Sufinanciranje izrade studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne gospodarske i infrastrukturne projekte koji se u narednom periodu planiraju prijaviti na EU fondove

OBRAZAC OPISNOG I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
1. Prijavni obrazac (Obrazac M1/1)
2. Financijski plan projekta iz kojeg je vidljiva struktura izvora financiranja (Obrazac M1/2)
3. Izjava odgovorne osobe prijavitelja o namjeri prijave projekta za dodjelu sredstava EU fondova (Obrazac M1/3)
4. Izjava odgovorne osobe prijavitelja da je projekt prijavljen u Bazi projekata pri Javnoj ustanovi Regionalnoj razvojnoj agenciji Karlovačke županije (Obrazac M1/4).

Mjera 2. Sufinanciranje vlastitog financijskog udjela korisnika (jedinice lokalne samouprave) pri provedbi odobrenih gospodarskih i infrastrukturnih projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova

OBRAZAC OPISNOG I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
1. Prijavni obrazac (Obrazac M2/1)
2. Financijski plan projekta iz kojeg je vidljiva struktura izvora financiranja (Obrazac M2/2)

Prijave na Javni poziv mogu se izvršiti i elektronskim putem pomoću e-obrazaca preko Portala: E-obrasci (https://aplikacije.kazup.hr/e-obrasci/) / pri čemu prijavitelji mogu koristiti Upute za korisnike, odnosno zatražiti pomoć upitom na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona: 047/666 – 265 ili putem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost