Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2022. godinu

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. – 2023. godine županica Karlovačke županije donosi

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za Mjeru 1.7. „Potpora za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju" 

i

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za sve mjere iz programa potpora, izuzev mjere 1.7.

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. – 2023. godineOdluke o raspisivanju Javnog poziva, i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2022. godinu Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje Listu prioritetnih prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za Mjeru 1.7. „Potpora za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju“ i Listu prioritetnih prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za sve mjere iz programa potpora, izuzev mjere 1.7.

Datum objave Javnog poziva: 10. svibnja 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 10 lipnja 2022. godine (do iskorištenja sredstava)

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

MJERA 1.2. POTPORE U BILJNOJ PROIZVODNJI
1.2.1. nabava sustava za navodnjavanje (uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava),
1.2.2. nabava sustava za zaštitu od mraza
1.2.3. nabava sustava za obranu od tuče
1.2.4. nabavka materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima, vinogradima i ratarskim usjevima
1.2.5. nabavka opreme za biljnu proizvodnju uključujući i proizvodnju gljiva u zaštićenom prostoru
1.2.6. nabava opreme za zasjenjivanje biljnog materijala

MJERA 1.3. POTPORE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
1.3.1. nabava materijala za ograđivanje površina za uzgoj domaćih životinja na otvorenom
1.3.2. nabava silosa i drugih vrsta spremišta za stočnu hranu
1.3.3. nabava muzne opreme, mljekovoda i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka
1.3.4. opremanje, uređenje, adaptacija i/ili građenje prostora/objekata za uzgoj stoke
1.3.5. nabava uzgojno valjanih grla u stočarstvu (goveda, konji, magarci, svinje, ovce,
koze, kokoši nesilice i purani za tov).

MJERA 1.4. POTPORE ZA EDUKACIJU I STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA POLJOPRIVREDNIKA

MJERA 1.5. POTPORE ZA OSIGURANJE USJEVA NASADA I ŽIVOTINJA

MJERA 1.6. POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU PRIRODNE NEPOGODE

MJERA 1.7. POTPORA ZA NABAVU MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

MJERA 1.8. POTPORA ZA UREĐENJE ZAPUŠTENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

MJERA 1.9. POTPORA ZA ANALIZU TLA STAJSKOG GNOJA I STOČNE HRANE (NAPOMENA: prijava se podnosi za nastale troškove analize tla i stajskog gnoja ukoliko podnositelj prijave nije prijavio iste troškove (račune) APPRRR na Operaciju 10.1.17 „Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama“ .
 

2. ULAGANJE U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

MJERA 2.2. POTPORE ZA UNAPREĐENJE PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI
2.2.1. nabava opreme za vinske podrume
2.2.2. nabava opreme za preradu i pakiranje voća i povrća
2.2.3. opremanje, uređenje, adaptacija i/ili građenje prostora/objekata za preradu, pakiranje i
sušenje poljoprivrednih proizvoda

MJERA 2.3. UNAPREĐENJE PRERADE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
2.3.1. nabava opreme za mini sirane i nabava opreme za proizvodnju svježeg sira i vrhnja
2.3.2. nabava opreme za preradu mesa

MJERA 2.4. POTPORA ZA ANALIZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

MJERA 2.5. POTPORE ZA RAZVOJ PROIZVODNJE, MARKETING I PROMOCIJA PROIZVODA
2.5.1. certificiranje proizvoda
2.5.2. uvođenje i obnavljanje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju
2.5.3. potpora za opremanje proizvoda
2.5.4. potpora za označavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
2.5.5. sufinanciranje izrade web shopa

MJERA 2.6. POTPORE ZA DIGITALIZACIJU POLJOPRIVREDE

MJERA 2.7. POTPORE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost