Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenje turizma Karlovačke županije u 2022. godini

Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2022. godini

Lista prvenstva projektnih prijava s prijedlozima iznosa financijske potpore

Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2022. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenje turizma Karlovačke županije u 2022. godini

Datum objave Javnog poziva: 21. ožujka 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 21. travnja 2022. godine

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.


Predmet Javnoga poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2022. godini je dodjela bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Uređenje, opremanje i označavanje objekata/sadržaja u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture

Mjera 2. Izrada projektne dokumentacije za objekte/zahvate javne turističke infrastrukture

Mjera 3. Potpore turističkim manifestacijama na području Karlovačke županije

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost