Vijesti     -     Kontakti

Natječaji i javni pozivi

 

JAVNI POZIV - Konzultacije s predstavnicima javnopravnih tijela u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije za VI. ID PPKŽ

Konzultacije s predstavnicima javnopravnih tijela u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije za VI. ID PPKŽ održat  će se 30. lipnja 2021. godine u 10:00 sati u sali Ureda župana.

Konzultacijama se možete priključiti putem platforme MS Teams klikom na sljedeću poveznicu: KONZULTACIJE - POVEZNICA

JAVNI POZIV - Dostava zahtjeva za izradu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

Poštovani,

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije kao nositelj izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (u daljnjem tekstu VI. ID PPKŽ), na temelju nadležnosti prema članku 81. ZPU i Odluke o izradi VI. ID PPKŽ KLASA: 021-04/19-01/113, URBROJ: 2133/1-01/01-19-06, od 20. rujna 2019. godine, provodi aktivnosti u postupku izrade VI. 10 PPKŽ.

JAVNI POZIV

PRILOZI:

  1. ODLUKA o izradi VI IDPP (.pdf)
  2. OdlukaIzmjDopOdlukeOIzradi (.pdf)
  3. ODLUKA o sadržaju StratStudije (.pdf)
  4. VI ID PPKZ_PP (.rar)
  5. SPUO ZaJavnuRaspravu (.rar)
  6. INFORMACIJA o određivanju sadržaja Strateške studije (.pdf)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost